nieuws

Vaak statiegeld bij verkoop kavels

bouwbreed

tilburg – Statiegeld heffen om duurzaam bouwen te stimuleren, gebeurt aan de lopende band, vooral bij verkoop van kavels aan particulieren. Al in 2002 bleek uit een onderzoek dat veertien gemeenten statiegeld innen.

Al voor de euro er was, liet de gemeente Borne kavelkopers statiegeld betalen. “Dat was iets van 1500 gulden, de meeste kregen hun geld terug, maar nu doen we het niet meer,” weet Hans Weghorst, verstrekker van bouwvergunningen in zijn gemeente. “Nu het Bouwbesluit is aangescherpt, is de noodzaak minder.”

Ook Hoogeveen experimenteert met statiegeld. Volgens een woordvoerder werkt het niet, omdat nauwelijks meer een beroep wordt gedaan op de 1500 euro.

Bij de verkoop van achttien kavels int de gemeente Tilburg 4500 euro bovenop de grondprijs. Als de particulieren opdrachtgever zich aan de milieueisen heeft gehouden, krijgt hij zijn geld bij oplevering terug. Het betreft kavels van 850 tot 1350 vierkante meter.

“Particuliere opdrachtgevers zijn een lastige doelgroep,” aldus Thomas Heesters van Tilburg. “We willen hen met de neus op de feiten drukken.” Volgens Heesters is een financiële prikkel voor projectontwikkelaars niet nodig. “Zij komen vaker terug en houden zich aan de afspraken.” Inmiddels zijn vijf kavels verkocht. Het statiegeld dat niet wordt uitgekeerd komt ten goede aan de duurzaamheid van de wijk.

Particulieren

In 2002 deed Dafne Kuipers onderzoek bij 95 gemeenten. Veertien hadden een statiegeldregeling, maar slechts de helft paste de regeling ook toe.

Het vorderen van statiegeld kwam vooral voor bij kavelverkoop aan particulieren. Eén keer werd statiegeld gevraagd voor het ontwikkelen van een bedrijventerrein. Hoge tijdsinspanning, voorlichtingsnoodzaak en het handhaven van regels werden als nadelig beschouwd. Kuipers verwijst in haar onderzoek naar een onderzoek uit 2001. Conclusie van dit rapport: statiegeld is het beste instrument om duurzaam te bouwen. Het rapport ging uit van 10.000 tot 25.000 gulden per woning.

Utrecht zoekt uit of statiegeld heffen zinvol is bij grotere woningbouwprojecten. In opdracht van het ministerie van VROM organiseert SenterNovem de workshop Financiële instrumenten Duurzaam Bouwen. Deze vindt plaats op 19 april en dient om de behoefte bij gemeenten te peilen.

Reageer op dit artikel