nieuws

Unieke luchttechniek dijkcontrole

bouwbreed

amsterdam – Een nieuwe helikopter-scantechniek maakt landmeters bij dijkmetingen overbodig. De Nederlandse meetmethode vanuit de lucht bereikt hetzelfde resultaat als de oude methode vanaf de grond, is tot tien keer goedkoper en levert maanden tijdwinst op. De wereldprimeur is voor het Amsterdamse Waternet.

Metingen vanuit de lucht worden al sinds 1995 gedaan, maar met de methode die Fugro net op de markt brengt, maakt het bedrijf een �revolutionaire� sprong die letterlijk op de grond uitkomt. “De scanners zijn nauwkeuriger en vergelijkbaar met landmetingen,” zegt Pieter Franken marketing manager van Fugro. “De scanner haalt een absolute hoogtenauwkeurigheid van 2 à 3 centimeter ten opzichte van de ware NAP-coördinaten, dat was tot voor kort 5 centimeter.”

Internationaal

Verder kan het systeem op grotere vlieghoogtes worden ingezet. “Het aantal punten neemt toe van 20.000 per seconde tot 150.000 per seconde, waardoor we een bredere strook kunnen inmeten en kunnen vliegen tot 400 meter hoogte. Vroeger was dat ten hoogste 125 meter.” Een indruk voor leken: “Google Earth is vergeleken met onze scanner heel grof. Wij zijn tien tot vijftig keer beter.”

Fugro, marktleider op het gebied van verzameling en interpretatie van gegevens over aardoppervlakte en de zee(bodem) is volgens Franken uniek met dit product. Naast dijkmetingen kan het onder meer worden gebruikt voor het inmeten van infrastructuur.

De internationale markt toont belangstelling. “We gaan 2000 kilometer dijk in Engeland meten en in Duitsland voeren we een hoogspanningskabelproject uit. “We hebben wel een aantal concurrenten, maar die zijn minder nauwkeurig en niet goedkoper, omdat wij sneller kunnen werken.”

Fugro, dat al jaren aan zeker dertien waterschappen levert, heeft door de toenemende interesse zijn product geprofessionaliseerd. Met een neerwaartse en voorwaartse camera worden foto�s en videobeelden vastgelegd.

De eerste die met het doorontwikkelde LiDAR-systeem werkt, is Waternet een samensmelting van Waterleidingbedrijf Amsterdam en de Dienst Waterbeheer en Riolering. Woordvoerder Barbara Groenendijk legt uit waarom voor deze optie is gekozen. “Dit systeem kost ons in totaal per kilometer 1000 euro terwijl de oude metingen 3500 euro per kilometer kosten. Bovendien zijn we nu in zes dagen klaar terwijl we vroeger maanden bezig waren.”Franken nuanceert dat de prijs afhankelijk is van een aantal variabelen. “In sommige gevallen kan het tien keer goedkoper.”

Aan de hand van de metingen bekijkt Waternet of de dijken veilig zijn of dat herstel nodig is, een routineklus die vroeger met landmeters werd uitgevoerd. Het gaat om metingen in de Amstel-, Gooi- en Vechtstreek goed voor ruim 600 kilometer aan dijken. Ook de dijken in de stadskernen zoals de Dam, de Haarlemmerdijk en de Zeedijk worden geïnspecteerd.

Afgelopen zondag zijn de eerste helikoptervluchten gehouden. Eind juli worden de eerste resultaten verwacht. Voor Amsterdam is het sowieso de eerste keer dat het helikopters inzet voor dijkonderzoek.

Reageer op dit artikel