nieuws

Terugval van huizenprijzen in Europa

bouwbreed

voorburg – Vastgoedinstituut Rics ziet tekenen voor een scherpe terugval van de huizenprijzen in Europa. Nederlandse woningbezitters lijken andermaal de dans te ontspringen.

De onderzoekers van Rics verwachten eind dit jaar waarschijnlijk een eind aan de hoogtij in de woningmarkt. Als belangrijk argument geven ze het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. In de pijplijn zit – zoals veel analisten denken – een rentestijging van 0,5 procent. De toename komt boven op de stijging van een kwart procent in het najaar van 2005. Het effect zal volgens Rics zo groot zijn dat een einde komt aan de hausse van de Europese woningmarkt.

Rics staat voor Royal Institution of Chartered Surveyors. Het 120.000 leden tellende instituut presenteert zich als de grootste wereldwijd werkende organisatie voor dienstverleners op het gebied van vastgoed, grondbeheer en bouw. Tot dusverre verhief het in Brussel gevestigde instituut nauwelijks zijn stem in Nederland maar daar komt volgens Rics verandering in.

Prijsvoordeel

Hoewel de hoogtijdagen naar hun einde snellen, verwacht Rics geen ineenstorting van de woningmarkten. “Een van de onzekerheden is dat niemand weet hoeveel zal worden geïnvesteerd in particulier woningbezit, in de verwachting prijsvoordelen te behalen. In sommige markten kunnen dit soort investeringen hoog zijn, met name in tweede woningen en huizen in gewilde wijken”, stelt Rics in zijn Woningmarktonderzoek 2006. Door speciale regelingen zoals de hypotheekrenteaftrek is Nederland voor Rics in Europa een buitenbeentje. Het economisch herstel zwiept de prijzen dit jaar waarschijnlijk verder op. Vorig jaar werden de verkochte woningen 5 procent duurder.

“De gevreesde ineenstorting van de woningmarkt heeft na vier jaar spanning nog steeds niet plaatsgevonden. Dit heeft het vertrouwen in de huizenmarkt – zowel bij de consument als de hypotheeknemer – helpen versterken”, stelt Rics. In vijftien jaar tijd stegen de prijzen van woningen in Nederland met 180 procent.

Verbazingwekkend

De specialisten van Rics noemen de hoogte van de Nederlandse hypotheekschuld verbazingwekkend. Drie op de vijf leningen heeft een lening/waardeverhouding van meer dan 100 procent. Feitelijk wordt 13 procent meer geld beschikbaar gesteld dan de woning als onderpand waard is. Duidelijk moge zijn dat deze groep erg kwetsbaar is voor renteschommelingen.

Elders in Europa signaleert Rics dat vernieuwing tot stand komt in de hypotheekmarkt. Een verruiming is te zien van de financieringsopties. Bovendien gelden voor kredietnemers soepeler toetsingscriteria. Een nadelig effect is de huizeninflatie. Rics noemt de groei van de hypotheekopties geen slechte zaak omdat door de concurrentie het aanbod efficiënter is en meer rekening gehouden wordt met de wensen van de consument.

Reageer op dit artikel