nieuws

Sensor meet doorbuiging plat dak

bouwbreed

westknollendam – Een nieuwe vinding waarschuwt wanneer een plat dak onder invloed van sneeuw- of waterbelasting doorzakt. Sensoren registreren op gekozen tijdintervallen de toestand van het dak en geven dit door aan een display aan de wand bij de gebouwbeheerder. Met deze afleesunit is het mogelijk gevaarlijke belasting tijdig te constateren, zodat actie kan worden ondernomen.

Diverse leds op de afleesunit, in kleur variërend van groen naar oranje en rood, geven aan of de belasting op het dak binnen de grenzen blijft. Groen is goed, oranje betekent ingrijpen, rood betekent ontruimen! De afleesunit vertaalt gegevens die diverse zenders, bevestigd aan liggers onder het dakvlak en het dakvlak zelf, registreren. Zij meten hoe ver het dakvlak doorbuigt.

Het waarschuwingssysteem kreeg de naam �Roof Alert.� Uitvinder H.J. Visser, directeur van N.A.G. Naadloze Aluminium Gootsystemen uit Westknollendam, kwam twee jaar geleden op het idee toen hij in Cobouw las over de problemen rond wateraccumulatie op platte daken. Visser woonde een bijeenkomst bij in Gorinchem waar deskundigen spraken over inspectie en instorten. “Inspectie is een momentopname en instorten is te laat,” stelt Visser. Zijn systeem moet continu de situatie van het dak meten. “Met het instorten van diverse platte daken door sneeuwbelasting blijkt hoe groot de behoefte hieraan is.”

Het meetsysteem wordt in overleg met de constructeur afgesteld. Een toelaatbare doorbuiging levert een groen signaal op. Als de doorbuiging zich in een kritisch gebied bevindt, geeft dit een oranje signaal, gekoppeld aan het bestaande alarmsysteem.

“Het is ook mogelijk een sms-bericht te versturen naar een telefoon, of een waarschuwing van de alarmcentrale te krijgen bij afwezigheid van de beheerders.” Dit houdt in dat actie moet worden ondernomen om de reden te onderzoeken dat het dak zich in deze toestand bevindt. Dat kunnen bijvoorbeeld verstopte hemelwaterafvoeren zijn of een te zware sneeuwbelasting. Als het licht op rood staat is er nog genoeg tijd om het gebouw eventueel te evacueren.

Het product is nu in de laatste testfase. Visser heeft voor het vermarkten van zijn vinding samenwerking gezocht met de Issys Groep uit Heerhugowaard. “Zij hebben ervaring met onder meer alarmsystemen, ICT en datacommunicatie en kunnen ons waarschuwingssysteem op een perfecte manier installeren.” Tevens zorgt dit bedrijf voor het jaarlijkse onderhoud van Roof Alerts.”

Visser hoopt voor de winter van 2006 zijn vinding op de markt te hebben. “Wat het zal kosten kan ik moeilijk schatten. Ik verwacht dat het niet veel duurder zal zijn dan een standaard alarmcentrale. Uiteraard streven we ernaar om Roof Alerts betaalbaar te houden.”

Reageer op dit artikel