nieuws

Rechtsbijstandsverzekeraar tegen versoepeling ontslag

bouwbreed Premium

amsterdam – Rechtsbijstandsverzekeraar DAS is tegen een versoepeling van het ontslagrecht. Afschaffing van de preventieve ontslagtoets leidt tot onzekerheid bij werknemers en werkgevers. Die mening ventileert rechtsbijstandverzekeraar DAS naar aanleiding van het middellangetermijnadvies dat de Sociaal Economische Raad gaat uitbrengen. Daarbij zal het ontslagrecht ter sprake komen.

In de huidige situatie moet het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) ontslagaanvragen beoordelen en toestemming geven. Indien deze preventieve ontslagtoets aan de kant wordt gezet, zoals is voorgesteld, kunnen werknemers zonder meer ontslagen worden. “Daarbij blijven zij maanden in onzekerheid of dat wel terecht is geweest”, aldus DAS. “Pas achteraf wordt immers door de rechter getoetst of sprake is geweest van een terecht ontslag. Zo�n procedure kan maanden voortslepen.”

Ook voor de werkgever ziet DAS problemen omdat pas na een aantal maanden een beslissing wordt genomen of het ontslag al dan niet terecht is geweest. “De bedrijfsvoering kan hierdoor ontregeld worden”, aldus de rechtsbijstandsverzekeraar.

Werknemers die het niet eens zijn met hun ontslag in dienst houden totdat de kantonrechter zich over de zaak heeft gebogen, is volgens DAS ook geen oplossing omdat werknemers hun ontslag nog maandenlang kunnen rekken door zich te verzetten. “Als wel voor deze suggestie wordt gekozen, is de vraag wat de afschaffing van de preventieve ontslagtoets zal opleveren. De toets wordt dan immers verschoven van het CWI naar de kantonrechter.”

De rechtsbijstandverzekeraar betwijfelt bovendien of kantonrechters voldoende kennis hebben om ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen te toetsen. “De expertise hiervoor ligt thans vooral bij het CWI. Bovendien mag een grote toeloop van ontslagzaken naar de kantonrechter worden verwacht, wat tot een stagnatie bij de rechtbanken leidt.”

Reageer op dit artikel