nieuws

PvdA hakt Crooswijk in stukken

bouwbreed

rotterdam – De Rotterdamse PvdA heeft geen intenties om de herontwikkeling van Crooswijk tegen te houden. Eerder dreigde lijsttrekker Peter van Heemst dat hij het slopen van woningen wilde terugdraaien. De partij dwong wel af dat de gemeenteraad per buurt moet goedkeuren of slopen noodzakelijk is.

Volgens oud-fractievoorzitter Bert Cremers heeft de wisseling van de politieke wacht in Rotterdam geen directe gevolgen voor grote bouwprojecten als Crooswijk. “We hebben daarover net een bestemmingsplan aangenomen. Ik verwacht niet dat er een voedingsbodem is om dit te wijzigen. Nee, vanuit de bouwhoek zou ik niet ongerust zijn”, aldus Cremers.

De PvdA is geen uitgesproken voorstander van de ongelimiteerde sloop van 1800 woningen in de achterstallige buurt. De partij zoekt liever naar alternatieven, zoveel werd duidelijk tijdens een lijsttrekkersdebat in november vorig jaar. Nieuwkomer Van Heemst blies hoog van de toren door te roepen dat hij de eerste sloopwerkzaamheden van Crooswijk wilde tegengaan in de komende bestuursperiode: “Hoewel de operatie al is begonnen, moet worden geprobeerd goede goedkope woningen te bewaren.”

Vorige week kwam de PvdA min of meer terug op de dreigementen van Van Heemst. De partij ging akkoord met het ontwerp-bestemmingsplan, waarin wel een amendement werd verwerkt. Het aangenomen plan betekent dat de sloop van 800 woningen in het Wandeloordgebied definitief doorgaat. Echter met het amendement kreeg de PvdA een sterke troef. Bij verdere plannen moet de gemeenteraad per buurt zijn goedkeuring uitspreken. Christine van Grunsven, projectdirecteur van de Ontwikkelings Combinatie Nieuw Crooswijk (OCNC), vreest niet dat de PvdA die troef bewust zal inzetten om plannen tegen te houden. “Ik kan me best voorstellen dat er andere accenten worden gelegd, maar ik mag aannemen dat we ons aan de kaders van het bestemmingsplan houden.”

Menno Janssen van de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk hoopt dat er onder het bewind van de PvdA meer steun is voor de Crooswijkers. “Maar ik ben niet helemaal tevreden over het amendement. Ik had liever gezien dat de PvdA het bestemmingsplan over de verkiezingen had getild.”

Janssen noemt het een positieve zaak dat de PvdA een onafhankelijke commissie uitgebreid onderzoek wil laten doen naar de monumentale en cultuurhistorische waarde van de Reserveboezem 3. “Als het pand monumentwaardig is moet het masterplan namelijk structureel worden aangepast.”

Peter van Heemst was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel