nieuws

Planbureau: Overheid schuldig aan woningtekort

bouwbreed

den haag – Het huidige woning- tekort is voor een “belangrijk deel” te wijten aan de overheid. De woningbouwproductie is vertraagd omdat het beleid te snel ingrijpend is veranderd. Ook de keuze voor grote Vinex-locaties heeft de productie afgeremd.

In het gisteren gepubliceerde rapport “Woningproductie ten tijde van Vinex” legt het Ruimtelijk Planbureau de schuld voor de gestagneerde bouwproductie bij de overheid neer.

Het planbureau keek in de verkenning vooral naar de productie van de koopwoningen in de periode 1995-2004 en constateert dat de beleidswijzigingen aan het begin van de jaren negentig voor een stagnerende productie hebben gezorgd.

“Gemeenten en marktpartijen kregen een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de voorbereiding en uitvoering van bouwplannen, maar moesten wennen aan hun nieuwe rol”, aldus het RPB. Omdat vooral gemeenten daar moeite mee hadden, duurde het geruime tijd voordat de samenwerking met marktpartijen van de grond kwam.

De keuze voor de grote Vinex-locaties hebben productieproblemen vergroot, aldus het RPB. “Door de lange voorbereidingstijd die op veel van deze grote locaties nodig was, kwam het werkelijke bouwproces pas later op gang.”

Volgens het RPB is het erg belangrijk dat de overheid de komende jaren niet weer met ingrijpende beleidswijzigingen komt. Alleen dan heeft de missie van het Rijk om in 2010 het woningtekort terug te dringen van 2,5 naar 1,5 procent kans van slagen.

Reageer op dit artikel