nieuws

Peijs betaalt niet meer voor A4 dan vooraf is afgesproken

bouwbreed Premium

den haag – Minister Peijs (verkeer) is niet van plan meer te betalen voor de verlenging van de A4 tussen Delft en Schiedam.

De 511 miljoen euro die ze al in het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) had aangekondigd, blijft onaangetast. Dat schreef Peijs gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarmee doet ze geen concessies voor het programma �Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam� (IODS). Dat stelde dat het beschikbare geld niet voldoende is om de eventuele overlast tegen te gaan. Peijs is echter optimistisch. Volgens haar kan er “binnen het taakstellend budget een verantwoorde oplossing worden gekozen”. Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) gelooft dat niet. Volgens hem is het te weinig geld om de overlast die de A4 gaat veroorzaken, tegen te houden.

Het houdt ook de gemoederen in de gemeente Leiderdorp bezig. Daar heeft de financiering van de verdiepte aanleg van de A4 tot een bestuurscrisis geleid. Het college van B en W en een meerderheid van de gemeenteraad staan lijnrecht tegenover elkaar sinds een motie van wantrouwen van dinsdagavond. Er dreigt een tekort van 3,2 miljoen euro voor de gemeente, gerekend over de komende zes jaar.

Reageer op dit artikel