nieuws

Paal en perk aan heiwerk in de nacht

bouwbreed Premium

utrecht – Met het oog op de nachtrust van haar bewoners stelt de gemeente Utrecht paal en perk aan het nachtelijk heien in de stad. Tenzij een bouwbedrijf kan aangeven dat s nachts heien echt noodzakelijk is, moet werk dat deze “extreem irritante geluidsoverlast” veroorzaakt, beperkt blijven tot de periode tussen 7.00 en 19.00 uur.

Dat zegt bouwtechnisch beleidsadviseur Cees Hoekstra van de gemeente. De maatregel is een specificatie van een beleid dat al veel langer bestaat, legt Hoekstra uit. “De algemene regel luidt: bouwen gebeurt overdag. Volgens de wet betekent dit tussen 7.00 en 19.00 uur, en na toestemming tussen 19.00 en 23.00 uur. Qua kosten en snelheid is het vaak voordelig voor bedrijven om ook �s nachts te bouwen. Wat wij nu hebben gedaan, is dit beleid concreter te maken door specifiek het heien te benoemen. Heien zorgt voor een zodanig irritante en overmatige geluidshinder, dat wij gezegd hebben: �s nachts heien mag niet meer. “

Dit betekent niet dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn. “Bij grote infrastructurele projecten, zoals de A2 of aan het spoor, kan het voorkomen dat er regionale of landelijke belangen worden geschaad als er niet �s nachts wordt doorgewerkt”, zegt Hoekstra. “Bijvoorbeeld als dat zou betekenen dat het spoor langer afgesloten blijft. Als een aannemer dit kan aantonen, kan er wel beperkte toestemming voor nachtelijk heien gegeven worden. Alleen dringen we er bij de bouwer dan op aan met een oplossing te komen voor de omwonenden. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze mensen in een hotel kunnen overnachten.” Bang voor meer achterstand en hogere kosten voor bouwprojecten is Hoekstra niet. “De bouw is geen 24-uurs economie, en daar moeten projectontwikkelaars dan ook niet op begroten. Doe je dat wel, dan is het inderdaad duurder als je maar 12 uur mag bouwen. De nachtelijke uren worden ook vaak gebruikt om achterstanden in te lopen, wat volgens ons geen goede motivatie is.”

De andere grote steden hebben een minder duidelijk beleid wat betreft nachtelijk bouwen. In Amsterdam worden per project de vereisten bekeken, uitgaande van de Circulaire bouwlawaai. Volgens een woordvoerder van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht komt het zeer zelden voor dat �s nachts wordt geheid. Ook in Rotterdam wordt per geval “heel zorgvuldig gekeken” of er een noodzaak is om buiten de reguliere tijden te werken. “We zeggen niet: er wordt �s nachts niet geheid”, zegt een woordvoerder van de dienst DS+V. “Maar mocht bij een bouwaanvraag het verzoek worden ingediend om buiten de reguliere bouwtijden te werken, dan kijken we altijd of dit echt nodig is. Rotterdam is een echte werkstad, er wordt voortdurend gebouwd. Soms is het noodzakelijk een project snel af te ronden, juist om overlast te beperken.”

In Den Haag mag volgens de APV tussen 24.00 en 6.00 uur niet worden geheid. “Maar”, zegt een woordvoerder van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, “mocht er een absolute noodzaak bestaan, dan kunnen we hier een ontheffing voor verlenen. Bijvoorbeeld als het gaat om grote verkeersafzettingen.”

Reageer op dit artikel