nieuws

Overlast voor omwonenden beperken

bouwbreed

De belangrijkste overlast voor de omwonenden vormen de wegomleidingen en verkeersdrukte. Van overmatige trilling- en geluidshinder zal geen sprake zijn vanwege de werkmethodiek. Voor de ontgraving van de verdiepte bak graaft aannemer Van Hattum en Blankevoort sleuven die worden gestabiliseerd met bentoniet. Zonder te heien stort de aannemer de diepwanden. Hij overweegt of de horizontale […]

De belangrijkste overlast voor de omwonenden vormen de wegomleidingen en verkeersdrukte. Van overmatige trilling- en geluidshinder zal geen sprake zijn vanwege de werkmethodiek.

Voor de ontgraving van de verdiepte bak graaft aannemer Van Hattum en Blankevoort sleuven die worden gestabiliseerd met bentoniet. Zonder te heien stort de aannemer de diepwanden. Hij overweegt of de horizontale compartimenteringswanden uit damwanden of diepwanden bestaan. Mochten er damwanden komen, dan is de kans op heien wel aanwezig. De aannemer moet ProRail kunnen aantonen dat heien de trilling- en geluidsnormen niet overschrijdt. Overigens vormen in dat geval de dan al geplaatste diepwanden een barrière voor trilling- en geluidhinder.

Verder komen waar nodig tijdelijk geluidsschermen langs het hulpspoor. Geluid en trilling worden tijdens het project zeer frequent gemeten. ProRail zal regelmatig een klankbordgroep van omwonenden raadplegen over problemen, behoeften en klachten.

Uiteraard waren de bewoners in de aanloop ongerust over schade aan hun woningen. Daarom heeft ProRail een bureau ingeschakeld dat een vooropname verricht in de ruim 150 woningen die binnen 50 meter van het spoor staan. ProRail draagt deze kosten.

De spoorwegbeheerder probeert de overlast van het transport van materieel zo beperkt mogelijk te houden voor de omwonenden. Het werkverkeer zal intensief zijn: ongeveer 60.000 kuub grond moet worden ontgraven; daarvoor zijn ongeveer 6000 vrachtwagens nodig. De grond wordt op twee locaties (de huidige overwegen) in vrachtwagens geladen en afgevoerd.

Reageer op dit artikel