nieuws

Omleiding Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch gaat door

bouwbreed

den haag – Het kabinet laat de Zuid-Willemsvaart aan de oostkant van Den Bosch omleggen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil eind volgend jaar beginnen met graven. In 2014 moet de kanaalomlegging klaar zijn.

De omlegging kost in totaal 284 miljoen euro. De regio betaalt zelf 24 miljoen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat 260 miljoen euro. Het geld was al gereserveerd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Er wordt nog gekeken of er een pps-constructie mogelijk is bij de omlegging, zo schrijft minister Peijs (verkeer). Het kabinetsstandpunt wordt nu in detail uitgewerkt in een ontwerp-tracébesluit. Over ongeveer een half jaar komt deze ter inzage te liggen, waarna inspraak mogelijk is.

Het kanaal ligt nu nog door de binnenstad van Den Bosch en heeft te weinig groeimogelijkheden, vindt het ministerie. Nu is het kanaal alleen maar voor kleine schepen (klasse II, 600 ton) toegankelijk. Door de omlegging verdwijnt de binnenvaart uit het centrum van Den Bosch. Volgens het kabinet ontstaan hierdoor kansen voor de gemeente voor het verbeteren van het woon- en werkmilieu in het centrum van de stad. Dit omdat de beweegbare bruggen en sluizen nu nog ernstige hinder opleveren voor het verkeer in de stad. “Bovendien kunnen, als de omlegging is gerealiseerd, grotere schepen van klasse IV op de Zuid-Willemsvaart varen. Dit is goed voor de bereikbaarheid en regionale ontwikkeling van de as �s-Hertogenbosch-Veghel-Eindhoven/Helmond”, aldus het ministerie.

Optimalisatie

In 1997 was ook al een standpunt ingenomen door het kabinet voor een omlegging van het kanaal bij Den Bosch. Twee jaar later besloot de regering, op voorstel van regionale partijen, om de omlegging van de Zuid-Willemsvaart op enkele punten af te laten wijken; de zogenaamde Regiovariant. “Het is dus een optimalisatie van het standpunt uit 1997”, aldus minister Peijs. Zij had wel aanvullende voorwaarden gesteld om te voldoen aan de wensen van de omgeving. Zo moet er een ecologische verbindingszone langs het kanaal komen.

Reageer op dit artikel