nieuws

Nettoresultaat Amvest bereikt 110 miljoen euro

bouwbreed

amsterdam – Het nettoresultaat van vastgoedonderneming Amvest groeide van 79 miljoen euro in 2004 naar 110 miljoen euro in 2005. “Deze stijging is met name toe te schrijven aan een hoger resultaat uit waardeveranderingen, en ontwikkelingsactiviteiten en lagere rentelasten”, aldus een toelichting van de organisatie.

Eind 2005 was de woningportefeuille van Amvest 1812 miljoen euro, waarbij het ging om 9766 huizen. Bovendien waren er definitieve plannen voor 1413 miljoen euro aan nieuwe ontwikkelingsprojecten.

Amvest verwacht jaarlijks gemiddeld 1000 nieuwe woningen in haar portefeuille op te nemen. Vorig jaar verkocht het bedrijf 1090 huizen en investeerde het 375 miljoen euro.

Het assetmanagement van de woningportefeuille van aandeelhoudster Aegon was ook in handen van Amvest. “In totaal exploiteert Amvest Management BV een woningportefeuille van circa 18.000 huurwoningen.” De nieuwe investeringen bedroegen vorig jaar 246 miljoen euro. “Die hadden een omvang van 177 miljoen euro”, zo maakt de onderneming bekend. “Aan de exploitatieportefeuille is voor 153 miljoen euro uit eigen ontwikkeling toegevoegd. De herwaardering van de portefeuille bedroeg 45 miljoen euro.”

Amvest prijst zijn ontwikkelingsactiviteiten als zijnde een belangrijke bron voor de groei en vernieuwing van de portefeuille. Op uiteenlopende plekken waren eind vorig jaar 1694 huizen in aanbouw. Het aantal woningen dat de onderneming exploiteerde daalde van 9998 naar 9766.

Amvest verwacht voor 2006 gunstige resultaten. De onderneming is van plan haar portefeuille uit te breiden in de sterkste woningmarktgebieden van Nederland. “Helaas moet Amvest constateren dat haar bijdrage aan de Nederlandse bouwproductie de komende jaren wordt bemoeilijkt door het nieuwe huurbeleid”, aldus het bedrijf.

“Door de hoge WOZ-grenzen van het nieuwe overgangsgebied is het haast onmogelijk nog woningen in het geliberaliseerde gebied te realiseren.”

Reageer op dit artikel