nieuws

Neprom en IVBN: Grens voor staatssteun te hoog

bouwbreed

den haag – Minister Dekker (VROM) legt de grens voor de activiteiten van corporaties met staatssteun veel te hoog. Door de doelgroep van corporaties uit te breiden naar huishoudens met een maximaal inkomen van 33.000 euro verliezen, wordt de markt fors benadeeld.

Met deze boodschap hebben institutionele beleggers en projectontwikkelaars gisteren aan de bel getrokken bij de Tweede Kamer. De Kamer hoorde gisteren de diverse partijen over de toekomstvisie voor de corporaties van Dekker. In deze plannen zet de minister uiteen waar wat haar betreft de corporaties zich als sociale huisvester in de toekomst mee bezig moeten en kunnen houden en welke activiteiten ondergebracht moeten worden in een commerciële dochter die zonder staatssteun moet opereren.

Zowel Neprom (ontwikkelaars) als IVBN (institutionele beleggers) heeft de Kamer laten weten dat zij het toejuichen dat het Rijk een duidelijke scheiding gaat aanbrengen tussen de commerciële en maatschappelijke activiteiten met staatssteun van corporaties. Omdat die grens er nu niet is, is er sprake van oneerlijke concurrentie tussen marktpartijen en corporaties. “We zien corporaties die tot 1000 euro woningen aanbieden met staatssteun”, aldus IVBN-directeur F. van Blokland gisteren.

De beleggers en ontwikkelaars hebben echter grote moeite met de grens die Dekker trekt voor doelgroep waarop corporaties zich met hun maatschappelijke activiteiten mogen richten. “Tot onze ontsteltenis wil de minister de doelgroep van corporaties verruimen tot alle inkomens tot aan 33.000 euro. Deze forse uitbreiding gaat ten koste van commerciële verhuurders”, aldus Van Blokland, die betoogde dat de markt goed kan voorzien in huurwoningen voor inkomensgroepen vanaf 27.000 euro. “Het is onacceptabel als de overheid op basis van een verruiming van de doelgroep voor corporaties een groot deel van de markt voor commerciële verhuurders ontoegankelijk maakt”, vindt IVBN.

Volgens IVBN is het wel een goede zaak dat Dekker op zich een gelijk speelveld nastreeft door te verplichten dat corporaties hun commerciële activiteiten strikt scheiden van hun sociale activiteiten. De beleggers vinden dat de commerciële dochter niet alleen administratief maar ook juridisch moet worden gescheiden van de sociale moedercorporatie. Alleen dan is te voorkomen dat een corporatie grond die onder marktwaarde door een gemeente is geleverd, inzet voor de ontwikkeling van een commercieel project.

Tijdens de hoorzitting maakten diverse sprekers gisteren duidelijk dat Nederland van Brussel geheel de vrije hand krijgt om de omvang te bepalen van de maatschappelijke activiteiten van corporaties waarvoor staatssteun gerechtvaardigd is. Brussel wil alleen dat Nederland duidelijk een grens aangeeft. Waar die grens moet liggen, is aan de Nederlandse politiek, aldus europarlementariër mevrouw Wortmann.

Reageer op dit artikel