nieuws

MKB creëert tienduizend leerbanen

bouwbreed

delft – De bouw- en infrasectoren spelen een voortrekkersrol in een plan van MKB Nederland om 10.000 leerbanen te realiseren. Dat heeft MKB Nederland bekendgemaakt.

“MKB-branches die een structuur van regionale opleidingsbedrijven bezitten (installatietechniek en bouw) of willen ontwikkelen (metaal) zullen samen met kenniscentra en mbo-scholen concrete samenwerkingsvoorstellen uitwerken om flexibele praktijkscholing vorm te geven”, aldus een convenant dat gisteren werd gesloten tussen MKB Nederland, de Bve-Raad (brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs), en de Vereniging Colo (koepelorganisatie voor kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven). De overeenkomst is vier jaar geldig.

Het midden- en kleinbedrijf verwacht voor de komende jaren grote personeelstekorten omdat veel mensen de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken. Met name technisch geschoold personeel dreigt schaars te worden. Het gaat daarbij zowel om personeel met hogere opleidingen, zoals hbo�ers, als om mensen die slechts een voorbereidende beroepsopleiding (vmbo) hebben gevolgd. Niet alleen worden binnenkort veel techneuten gepensioneerd, tegelijkertijd neemt de interesse van jongeren voor technische beroepen af.

Om hieraan paal en perk te stellen, moeten er de komende vier jaar 10.000 leerbanen bij komen. Het geld dat daarvoor nodig is, 2,5 miljoen euro, willen de convenantondertekenaars van de overheid krijgen. Bovendien moet het aantal gediplomeerden van technische beroepsopleidingen toenemen, terwijl het vroegtijdig afhaken van studenten dient te verminderen.

Naast een gebrek aan belangstelling vreest het beroepsonderwijs ook te maken te krijgen met een lerarentekort. Dit probleem kan worden opgelost door ervaren personeel dat nu beginnende vakmensen in de praktijk opleidt, leermeesters, op scholen in te zetten als praktijkdocent.

Niet alleen het bedrijfsleven is gebaat bij opgeleid personeel. Diploma�s zijn ook van groot belang voor jongeren. Volgens het convenant zullen zij steeds vaker worden geconfronteerd met concurrentie van goed opgeleide vaklui uit andere landen. Hetzelfde geldt voor mensen die op zoek zijn naar een baan en voor werkenden. Daarom wordt in het convenant het belang van �een leven lang leren� benadrukt. “Het beroepsonderwijs moet zich meer en meer richten op de up-grading van de beroepsbevolking.”

In dat kader beloven de convenantondertekenaars de komende vier jaar scholingstrajecten te organiseren voor werkenden. Het gaat daarbij om zogeheten One-Step-Up-trajecten.

Reageer op dit artikel