nieuws

Metaalindustrie probeert allochtonen te werven

bouwbreed

utrecht – De metaalindustrie mikt op allochtone jongeren met een hoge technische opleiding. Zij moeten helpen de gevolgen op te vangen van de uitstroom van leidinggevenden, bedrijfsleiders en ondernemers.

De sector verwacht dat de komende vier jaar ongeveer elfduizend oudere medewerkers de sector zullen verlaten. Het gaat daarbij zowel om duizenden leidinggevenden als om lager personeel. Daarom heeft de sector zowel behoefte aan hoogopgeleide medewerkers als personeel op vmbo-niveau.

“De werkloosheid onder allochtone jongeren is onacceptabel hoog”, aldus de Metaalunie in een toelichting. “Als schuldige wordt het vmbo aangewezen, dat zou opleiden voor werkloosheid. Volgens de Koninklijke Metaalunie zijn er voldoende arbeidsplaatsen, zeker in de metaalbewerking. Mits de nieuwe medewerker een technische kwalificatie heeft.”

Voor allochtonen met een hoge opleiding ziet de brancheorganisatie nog meer mogelijkheden. “Het industriële mkb wacht de komende jaren een extra hoge uitstroom van leidinggevenden, bedrijfsleiders en ondernemers. Dat biedt goede kansen aan deze allochtonen om als ondernemer aan de slag te gaan.”

Verder kunnen ze worden ingezet bij uiteenlopende innovatieprojecten en -activiteiten. De Metaalunie wijst erop dat een diploma van een technische opleiding de komende jaren goede kansen biedt op een baan. Ook wie niet over een diploma op mbo-, hbo- of universitair niveau beschikt, maar wel over een vmbo-diploma, kan in de branche terecht. Volgens de Metaalunie zijn er uiteenlopende mogelijkheden om binnen de bedrijven verder te worden geschoold. De Metaalunie roept ook zijn eigen achterban op meer pogingen te doen mensen van buitenlandse komaf aan te trekken.

De Metaalunie is een koepelorganisatie waarbij 11.000 bedrijven zijn aangesloten. Bij die ondernemingen, met een gezamenlijke jaaromzet van 17 miljard euro, werken 135.000 mensen.

Niet alleen scholing van nieuwkomers heeft de aandacht van de metaalindustrie. Ook het huidige personeel moet worden geschoold. Daartoe heeft het Europees Sociaal Fonds begin dit jaar 16,6 miljoen euro uitgetrokken. De subsidie wordt uitgesmeerd over een periode van twee jaar. Volgens het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Metaalbewerking (OOM) kan hierdoor het cursusaanbod worden vergroot en is het mogelijk adequaat in te spelen op scholingsvraagstukken binnen de sector.

Reageer op dit artikel