nieuws

Meet je van trillingen snelheid of versnelling?

bouwbreed Premium

den haag – Om vast te stellen of trillingsniveaus de waarde die daarvoor is vastgelegd niet overschrijden, moeten metingen worden verricht. De ene keer worden versnellingen gemeten, dan weer is de trillingssnelheid de bepalende waarde. Waarom is dat?

Voor het antwoord op dit soort vragen is internet tegenwoordig het voor de hand liggende vertrekpunt. Trillingen.com bv is een ingenieursbureau dat is gespecialiseerd op het gebied van trillingshinder en schade. De deskundige van dit bureau die aan de telefoon komt, kan het antwoord niet geven. Of versnelling (in meter per seconde kwadraat) of de trillingssnelheid (in meter per seconde) wordt gemeten, hangt af van wat er in de norm staat, licht hij toe.

De normen zijn volgens hem volstrekt duidelijk. Voor schade aan geveldelen geldt bijvoorbeeld dat snelheid moet worden gemeten, maar gaat het om funderingen dan moet de versnelling worden gemeten. Waarom dat is, kan hij niet zeggen. Hij is niet bekend met de diepere achtergronden van wat er in de normen staat. Wel weet hij precies wat er moet worden gemeten en hoe dat moet worden gedaan om een opdracht voor een opdrachtgever tot in de perfectie af te ronden.

Professor Cauberg van de TU Delft met leeropdracht bouwfysica/installaties en bovendien werkzaam bij raadgevend ingenieursbureau Cauberg-Huygen kent de achtergronden wel. Cauberg-Huygen en TNO hebben beoordelingsrichtlijnen opgesteld voor het meten en beoordelen van trillingen. Ze worden uitgegeven door SBR in Rotterdam. Het gaat om drie delen: schade aan gebouwen, hinder voor personen in gebouwen en storing aan apparatuur door trillingen. De publicatie van de SBR is weliswaar geen norm, maar wordt juridisch, tot aan de Raad van State, erkend als maatstaf. “Dit gewoonweg omdat een officiële norm ontbreekt”, verduidelijkt de hoogleraar.

Of van een trilling de versnelling of de snelheid moet worden gemeten, hangt af van de oorzaak van ontstaan van de schade of de hinder. Mensen trekken zich weinig van snelheid aan. Ze zijn nu eenmaal gevoeliger voor veranderingen in de snelheid. Gaat het om de hinder die personen ondervinden. dan wordt de versnelling gemeten.

Dat ligt anders als het gaat om trillingsmeting in verband met schade. Voor gebouwen geldt dat de mechanische snelheid bepalend is. Vooral verschil in snelheid leidt tot een impuls die bij botsingen tot schade en storing aan apparatuur kan leiden.

Daarmee is de ratio van het meten van snelheid of versnelling van trillingen duidelijk: de mens is gevoelig voor versnelling, maar schade aan gebouwen is te vangen met de snelheid.

Reageer op dit artikel