nieuws

Maatregelen nodig voor vlottrekken woningmarkt

bouwbreed Premium

den haag – De woningmarkt kan alleen worden vlotgetrokken met stevige maatregelen. De huurbescherming moet worden afgeschaft, het mes moet fors in de bouwvoorschriften en corporaties moeten veel meer huurwoningen verkopen, dan wel de kiezen of ze louter als sociale huisvester of als bedrijf verder willen gaan.

In het gisteren uitgebrachte advies aan de Tweede Kamer stelt de Raad van Economische Adviseurs (REA) dat alleen verstrekkende beleidswijzigingen vraag en aanbod op de Nederlandse woningmarkt weer in balans kunnen brengen. De wortels van de problemen zitten volgens de raad in het feit dat de Nederlandse woningmarkt door de overheid onnodig complex is gemaakt. “De woningmarkt is geen markt, maar een bestuurlijke verdelingsmachine.”

Het huurbeleid van VROM-minister Dekker, waarbij ze op termijn termijn een kwart van de huurwoningen wil liberaliseren, is een stap in de goede richting, maar gaat volgens de raad lang niet ver genoeg. Kritiek is er ook op Dekkers visie op de toekomstige werkwijze van corporaties. Dekker bewandelt “de weg van doormodderen”, aldus de raad.

In het advies constateert de raad dat terwijl er in Nederland tot 2015 behoefte is aan 800.000 extra woningen, de productie zich op een naoorlogs dieptepunt bevindt. De raad stelt dat dit niet alleen komt doordat bouwen niet aantrekkelijk is vanwege de huurbescherming, maar dat ook de gedetailleerde eisen aan woningen in het Bouwbesluit de scheefgroei versterken. Deze voorschriften jagen de kosten alleen maar op, aldus de raad, die ervoor pleit dat het mes er in gaat. Ook moeten de milieunormen die de beschikbare ruimte voor woningbouw “drastisch beperken” desnoods worden versoepeld.

In het advies kiest de raad voor vergaande liberalisering van de huurmarkt. Voor bestaande huurcontracten zou een overgangstermijn van bijvoorbeeld tien jaar moeten gelden.

Ook pleit de raad voor een gelijk speelveld voor woningcorporaties en andere marktpartijen. “De vermogenspositie van corporaties is riant en huurliberalisering zou de vermogenspositie alleen maar verder verbeteren”, aldus het advies. De raad rekent voor dat het eigen vermogen van corporaties op basis van de marktwaarde van het woningbestand neerkomt op 291 miljard euro.

Volgens de raad moet er op zijn minst meer ruimte komen voor de verkoop van corporatiewoningen, waarbij de opbrengst wordt afgeroomd door de overheid.

Verloop woningbouwproductie in Nederland tussen 1900 en 2005.

Reageer op dit artikel