nieuws

Kabinet stemt in met voorstel Aanbestedingswet

bouwbreed

den haag – Het Kabinet heeft op voorstel van minister Brinkhorst (Economische Zaken) ingestemd met het wetsvoorstel Aanbestedingswet. 

De Aanbestedingswet komt in plaats van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en wordt afhankelijk van de parlementaire afhandeling midden volgend jaar van kracht. Het kabinet was al akkoord, maar de Raad van State heeft diverse wijzigingen voorgesteld op het gebied van verplichte arbitrage en delegatiebevoegdheden. Het definitieve voorstel gaat deze week naar de Tweede Kamer.

De praktijk van aanbestedingen loopt niet altijd soepel. Zo laat de naleving van aanbestedingsregels te wensen over. Verder kwam uit resultaten van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid naar voren dat de toegankelijkheid van regelgeving, de integriteit van ondernemers en de professionaliteit van de aanbestedende dienst vaak onder de maat zijn. 

Met de Aanbestedingswet verwacht het Rijk de meeste problemen te ondervangen. Zo komt er een verplichte toetsing van de integriteit van ondernemers die overheidsopdrachten gaan uitvoeren, waarbij niet-integere ondernemers worden uitgesloten. Verder is in het wetsvoorstel geregeld dat opdrachtgevers geen disproportioneel zware eisen kunnen stellen aan ondernemers. En ten slotte zorgt de vereenvoudiging van procedures ervoor dat de administratieve lasten worden verlaagd voor zowel ondernemers als opdrachtgevers.

Reageer op dit artikel