nieuws

ISV-woningbouwprojecten succesvol dankzij provincies

bouwbreed Premium

den haag – Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is de motor van veel woningbouwprojecten in middelgrote en kleine gemeenten. Maar dat komt vooral omdat provincies daarin een zeer belangrijke rol spelen.

Dat schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in zijn publicatie �Smeerolie voor stedelijke vernieuwing�. De resultaten van het onderzoek naar ISV1, dat van 2000 tot en met 2004 liep, zijn gisteravond aangeboden aan minister Dekker (VROM) door het IPO.

“Veel bouwprojecten in de middelgrote en kleine gemeenten zijn versneld uitgevoerd omdat provincies goed werken met het budget. Ze doen dat op het juiste schaalniveau met voldoende kennis van zaken om gemeenten daarbij te helpen. Simpelweg omdat ze dichterbij het vuur staan dan het Rijk”, aldus Marcia Appels van het IPO.

De provincies willen dan ook een vervolg van het investeringsbudget. “Nu loopt ISV2. De provincies willen na 2009 extra budget van VROM om het succes van de stedelijke vernieuwing voort te zetten”, zei Appels.

Volgens het provinciaal overleginstituut doen de Nederlandse provincies namelijk veel meer dan alleen hun wettelijke taken. Zo hebben de provincies ongeveer 192 miljoen euro uit eigen middelen in de ISV-projecten gestoken. Dat komt bovenop de 457 miljoen euro die het VROM beschikbaar had gesteld voor de niet-rechtstreekse gemeenten.

Leefkwaliteit

Appels: “Met dat geld en betrokkenheid hebben provincies in veel gemeenten de leefkwaliteit flink verhoogd. Zo zijn er extra woningen gebouwd en gerenoveerd. Openbare ruimtes zijn verbeterd, er is extra groen en water gekomen en vervoersknooppunten zijn aangepakt.” Uit een schatting van het IPO blijkt dat het eerste ISV-project meer dan 50.000 nieuwe woningen heeft opgeleverd. Ook zijn er duizenden woningen verbeterd.

Het ISV is een rijksdoeluitkering van verschillende ministeries. Met het geld wil de regering steden en dorpen �nieuwe leefbaarheid inblazen�. Het stedelijke vernieuwingsproject loopt in totaal tien jaar; verdeeld over twee perioden: ISV1 van 2000 tot en met 2004 en ISV2 van 2005 tot en met 2009.

In totaal was er voor ISV1 ruim 1,4 miljard euro beschikbaar. Het grootste gedeelte, een miljard, ging naar de dertig grote steden. Zij krijgen hun �uitkering� rechtstreeks van het Rijk. Alle andere gemeenten via de provincies. Zij moeten een plan indienen waarna de provincie bekijkt of ze in aanmerking komen voor de ISV-gelden.

Reageer op dit artikel