nieuws

Huurbeleid Dekker leidt tot productiedaling

bouwbreed Premium

voorburg – Het nieuwe huurbeleid van minister Dekker zal leiden tot een productiedaling van drie tot vierduizend woningen per jaar. Vooral de druk op de woningmarkt in de grote steden zal hierdoor fors toenemen.

De NVB is uitermate teleurgesteld over het nieuwe huurbeleid. Onder druk van de Tweede Kamer heeft minister Dekker haar plannen moeten bijstellen. Gevolg hiervan is dat het nieuwe huurbeleid volstrekt niet meer overeenkomt met eerdere uitgangspunten om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren en tegelijk de bouw van nieuwe huurwoningen te bevorderen. “De woningmarkt zal nu juist nog meer op slot gaan”, waarschuwt NVB in een brief aan de Tweede Kamer.

De kritiek van de NVB richt zich vooral op het feit, dat de huren voor de vrije sector aan banden worden gelegd. Hierdoor zal de woningmarkt vooral voor de institutionele beleggers een stuk minder aantrekkelijk zijn. En dat terwijl het juist deze beleggers zijn geweest die de koopappartementenmarkt in de afgelopen jaren nog enigszins overeind hebben gehouden.

Immers, dwars tegen alle woonwensenonderzoeken in blijft het overheidsbeleid gericht op het bouwen van appartementen. Met als gevolg een veel groter aanbod dan vraag. Institutionele beleggers hebben verhoudingsgewijs veel moeilijk afzetbare koopappartementen van bouwondernemers en ontwikkelaars overgenomen en als vrijesectorhuurwoningen in de markt gezet. Daar blijkt wel een gezonde vraag naar te bestaan.

Als de institutionele belegger door dit nieuwe beleid de huurwoningenmarkt nu de rug toekeert, heeft dit verstrekkende gevolgen. Volgens de NVB moet er in dat geval rekening worden gehouden met een productiedaling van drie tot vierduizend woningen per jaar. “Het schrijnende is, dat vooral in de grote steden, dus de regio�s waar de woningtekorten het hoogst zijn, de particuliere verhuurders zich noodgedwongen zullen moeten terugtrekken”, aldus de NVB

In de brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VROM pleit de organisatie ervoor, de huurmaximering niet door te voeren op de categorie luxe huurwoningen maar deze geheel aan de vrije markt over te laten. “Deze maatregel zal zowel de doorstroming als de voortgang van de totale bouwproductie ten goede komen.”

Reageer op dit artikel