nieuws

Gouda bouwt in zompige polder

bouwbreed Premium

gouda – De wijk Westergouwe in Gouda wordt gebouwd met verschillende grondwaterpeilen. Op die manier wordt tegendruk gegeven aan het kwelwater in de diepe Zuidplaspolder. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt morgen besproken in de Goudse gemeenteraad.

De gemeente heeft gekozen voor het plan “Waterstad”, waarin veel aandacht is voor de kwelwaterproblemen in een van de diepste polders van Nederland. Sommige delen van het gebied, langs de IJssel en Gouwe, zijn 6 meter diep. Westergouwe wordt een combinatie van wonen en water. De wijk moet veel water kunnen opvangen bij zware regenval en hoge rivierstanden. Om dat mogelijk te maken komen er grachten en een groenblauwe zone.

In het verleden ontstonden in een aantal Goudse wijken, zoals Bloemendaal en Goverwelle, verzakkingen doordat bij het bouwrijp maken van de grond het grondwater werd weggepompt. Hierdoor klinkt de veengrond in, en zakken de niet-gefundeerde bouwwerken, zoals wegen. Het kost de gemeente veel geld om de verzakkingen tegen te gaan.

Door het grondwater op peil te houden wordt voorkomen dat er te veel kwelwater omhoog komt, en te veel inklinking optreedt. “Het doel is de grond in Westergouwe niet meer dan 30 centimeter in 30 jaar te laten zakken. We verhogen op verscheidene plaatsen het waterpeil, zodat er tegendruk ontstaat voor het kwelwater”, zegt een voorlichter van de gemeente Gouda. Op andere plaatsen waar minder kweldruk is wordt het peil juist verlaagd of gelijk gehouden. Zo ontstaan in de nieuwe wijk drie waterpeilen, die tezamen een watertrap, cascade, vormen.

De polder is de enige plaats waar Gouda nog kan uitbreiden. De gemeentegrenzen van de stad zijn bijna allemaal natuurlijke barrières. Aan de oostkant is in de jaren tachtig de wijk Goverwelle verrezen. Noord-Gouda grenst aan de Reeuwijkse plassen en de A12 en Zuid-Gouda grenst aan de IJssel.

Volgens de gemeente is uitbreiding noodzakelijk. Door een gebrek aan woningen voor hogere inkomens verdwijnt de kapitaalkrachtige Gouwenaar uit de stad. De nieuwe wijk biedt vooral ruime en dure koopwoningen.

De Zuidplaspolder is een negentiende-eeuwse droogbemaling ingeklemd tussen Gouda, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zoetermeer en Rotterdam. De polder is een van de diepste van Nederland. Bij Nieuwerkerk is het diepste waterpeil van Nederland gemeten; 6,76 meter onder NAP. Door het gebied lopen inmiddels snelwegen en een spoorlijn.

Aanvankelijk was er veel kritiek op de Goudse plannen. De diepe polder ligt immers pal aan de IJsseldijk. De waterstand van de IJssel kan oplopen tot bijna 2 meter boven NAP, een verschil van 8 meter met het toekomstige Westergouwe. Niet alleen de kwelwaterproblematiek, maar ook de veiligheid van het gebied was een belangrijk punt voor de plannenmakers. Het Hoogheemraadschap had kritiek op een aantal eerdere plannen, maar kan zich inmiddels vinden in de Waterland-variant.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad, ook in de nieuwe samenstelling, lijkt voorstander van het plan. Als het plan in de gemeenteraad wordt goedgekeurd, volgt de inspraakronde. Ook de gemeente Moordrecht, eigenaar van een deel van de polder, moet zich in mei nog over de plannen uitspreken.

De gemeente Gouda verwacht dat de officiële eerste paal voor de eerste van 4000 woningen in 2008 de grond in kan.

Reageer op dit artikel