nieuws

Gemeenten besteden professioneler aan

bouwbreed

den haag – Gemeenten stellen zich open om verder te professionaliseren bij aanbestedingen in de bouw. Onder de noemer �Goed besteed� wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht van bestuurders en aanbestedende diensten. VNG en de Regieraad hebben daarvoor gisteren een zogenoemd vernieuwingsakkoord gesloten. Dit betekent onder meer dat dit jaar zestig bijeenkomsten worden georganiseerd […]

den haag – Gemeenten stellen zich open om verder te professionaliseren bij aanbestedingen in de bouw. Onder de noemer �Goed besteed� wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht van bestuurders en aanbestedende diensten. VNG en de Regieraad hebben daarvoor gisteren een zogenoemd vernieuwingsakkoord gesloten.

Dit betekent onder meer dat dit jaar zestig bijeenkomsten worden georganiseerd voor burgemeesters en wethouders over professioneel inkopen en aanbesteden. Gemeenten zullen worden gestimuleerd niet alleen naar de bouwkosten te kijken, maar ook naar de levensduurkosten van bouwwerken. Daarmee kan kwaliteit naast prijs een rol gaan spelen bij de gunning van gemeenteopdrachten.

Op het gebied van integriteitsbeleid heeft VNG inmiddels een modelgedragscode voor bestuurders en ambtenaren ontwikkeld en een model-klokkenluidersregeling opgesteld. De VNG gaat gemeenten adviseren om bij de selectie van bouwpartners actief te informeren of zij ook een gedragscode voeren.

De Regieraad Bouw sloot eerder Vernieuwingsakkoorden met Bouwend Nederland, ONRI, UNETO-VNI en NVTB.

Reageer op dit artikel