nieuws

Gemalen Friesland mogelijk uitgebreid

bouwbreed Premium

leeuwarden – Het Wetterskip Fryslân moet van het algemeen bestuur de wateroverlast in de provincie oplossen via uitbreiding van de gemalen. Dit vergt een investering van 60 miljoen gulden. Aanvankelijk was het de bedoeling het bestaande boezempeil op te hogen om zo extra bergingscapaciteit te krijgen. Maar deze oplossing heeft veel kritiek gekregen, omdat het […]

leeuwarden – Het Wetterskip Fryslân moet van het algemeen bestuur de wateroverlast in de provincie oplossen via uitbreiding van de gemalen. Dit vergt een investering van 60 miljoen gulden.

Aanvankelijk was het de bedoeling het bestaande boezempeil op te hogen om zo extra bergingscapaciteit te krijgen. Maar deze oplossing heeft veel kritiek gekregen, omdat het wateroverlast op landbouwgronden tot gevolg kan hebben. Afhankelijk van de inspraakprocedures is het nu de vraag in hoeverre het dagelijks bestuur deze kritiek zal laten meewegen.

Naar verwachting komt pas dit najaar hierover duidelijkheid.

Reageer op dit artikel