nieuws

Gelderland geeft impuls aan regioprojecten

bouwbreed

arnhem – Gelderland investeert 30 miljoen euro extra in projecten in zes regios, onder voorwaarde dat de projecten nog dit jaar van start gaan. Op deze manier wil de provincie de realisatie van ingewikkelde langlopende projecten in een hogere versnelling gooien.

De uitvoeringscontracten zijn voor uiteenlopende projecten, van stadsvernieuwingsplannen tot de aanleg van een rondweg. Voor sommige van de projecten is al geld gereserveerd, maar is een extra impuls nodig om een start te maken. De afspraken maken in een vroeg stadium duidelijk wanneer een project moet beginnen, wie welke kosten voor zijn rekening neemt en hoeveel het kost. “Een unieke aanpak”, bevestigt een woordvoerder van de provincie Gelderland. “We hebben de zes regio�s gevraagd een rangorde aan te brengen in de plannen en projecten. Die plannen variëren van infrastructurele tot milieu- en sociale maatregelen. Wat echt belangrijk is voor die regio�s, kan nu snel worden uitgevoerd.”

Het resultaat van de schifting door de regio�s is een uitgebreide lijst met projecten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden die direct kunnen beginnen en plannen die nog nader moeten worden ontwikkeld. Zo kan in de regio Achterhoek worden begonnen met de aanleg van de rondweg N314 bij Hummelo en de Rijnboog, een stadsvernieuwingsplan in Arnhem. Andere grotere projecten zijn het project Ede Oost, (de herstructurering van 200 hectare kazerneterrein) en het ontwikkelen van het Deventer Havenkwartier naar een gemengd woon-werkgebied.

De Wgr-regio�s (Wet gemeenschappelijke regeling) treden op namens de deelnemende gemeenten. Er moest worden gekozen voor projecten die voor de hele regio van belang zijn en het gemeenteniveau overstijgen.

Een deel van de gelden, 22 miljoen euro, wordt betaald uit de MIG (meerjarige investeringsgelden) van de provincie. Een groot deel van dit geld komt uit de opbrengsten van energiebedrijf Nuon, waarvan de provincie aandeelhouder is. De rest komt uit de reguliere begroting. De regio�s zelf dragen ook geld bij.

Reageer op dit artikel