nieuws

FNV vindt versoepelde regels asbest onverantwoord

bouwbreed Premium

den haag – De FNV vindt het “onverantwoord” dat gewone aannemers binnenkort een deel van de klussen, waarbij asbest moet worden verwijderd, zelf mogen uitvoeren.

Volgens de vakcentrale speelt staatssecretaris Van Hoof (sociale zaken) met de gezondheid van werknemers door de regels voor asbestverwijdering te versoepelen.

De FNV trekt in een brief aan Van Hoof flink van leer tegen diens nieuwe opzet voor asbestverwijdering. Volgens de vakcentrale moet Van Hoof vasthouden aan de huidige strikte wettelijke norm voor alle werkzaamheden met asbest

Van Hoof wil de regels voor werken met asbest meer afstemmen op de risico�s in de praktijk. Volgens hem is dat noodzakelijk vanwege Europese regelgeving. Ook speelt een rol dat de huidige regels als �knellend� worden ervaren omdat altijd vergaande maatregelen moeten worden genomen, terwijl eenvoudige adembescherming soms afdoende is.

Volgens het voorstel van Van Hoof worden de klussen onderverdeeld in drie categorieën. Het is aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf om te beoordelen onder welke categorie de klus valt. Bij werkzaamheden waarbij het risico op het vrijkomen van asbestvezels laag is, zoals het verwijderen van dak- en wandbeplating in vaste vorm, mag de aannemer het werk zelf doen, mits dit gebeurt door speciaal opgeleide werknemers.

Volgens de vakcentrale kiest Van Hoof voor een gevaarlijke aanpak. Zo is het immers niet altijd mogelijk om vooraf goed vast te stellen onder welke risicoklasse een klus valt. “In de praktijk kan asbest afbreken of blijken dat het toch deels is vastgelijmd. Bovendien is lang niet altijd een inschatting te maken van de hoeveelheid vezels die in het te verwijderen asbest zijn verwerkt”, aldus de vakcentrale.

De FNV herinnert Van Hoof aan het vorig jaar verschenen RIVM-rapport waarin staat dat er jaarlijks 2000 doden vallen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het verleden. Bij 800 gevallen ging het om blootstelling aan asbest. “Des te meer reden om de maximale veiligheidsmaatregelen te handhaven tijdens het proces van verwijdering.”, aldus de FNV.

Reageer op dit artikel