nieuws

Europa breidt tol- en kilometerheffing uit

bouwbreed

brussel – Europa breidt de mogelijkheden uit voor tol en kilometerheffingen. De Europese ministerraad is akkoord gegaan met de wijzigingen die het Europese Parlement heeft aangebracht in de Eurovignet-richtlijn van de Unie. Binnen twee jaar moeten lidstaten de richtlijn in nationale regelgeving hebben omgezet. Met de nieuwe richtlijn is de mogelijkheid voor heffingen op het […]

brussel – Europa breidt de mogelijkheden uit voor tol en kilometerheffingen. De Europese ministerraad is akkoord gegaan met de wijzigingen die het Europese Parlement heeft aangebracht in de Eurovignet-richtlijn van de Unie. Binnen twee jaar moeten lidstaten de richtlijn in nationale regelgeving hebben omgezet.

Met de nieuwe richtlijn is de mogelijkheid voor heffingen op het gebruik van infrastructuur vergroot. De oude richtlijn beperkte die mogelijkheid tot alleen snelwegen. Nu zijn er regels in opgenomen die het mogelijk maken heffingen te leggen op Trans-Europese Netwerken. Daarnaast mogen lidstaten ook tol en gebruikersheffingen instellen voor alle andere wegen.

De Europese Commissie beschouwt de nieuwe richtlijn als eerste stap op weg naar het in beschouwing nemen van externe kosten als files en milieu. Variabele tarieven in verband met congestie of vervuiling is daardoor mogelijk geworden.

Reageer op dit artikel