nieuws

Essent Netwerk maakt nieuwe standaard voor hoogbouwwoningen

bouwbreed

s- hertogenbosch – Energiebedrijf Essent heeft een nieuwe standaard opgesteld voor aansluitingen van hoogbouwwoningen op het gasdistributienet. In een door Essent Netwerk opgestelde richtlijn worden de bouwkundige en gastechnische voorzieningen en maatregelen voor de specifieke aanleg van gasaansluitingen in hoogbouw beschreven.

Het standaardmateriaal voor de stijgleidingen is binnen Essent Netwerk eind 2005 gewijzigd in een koperen leiding. De verbindingen in deze leiding worden met behulp van koperen hulpstukken, persfittingen, tot stand gebracht. Voorheen werd voornamelijk gewerkt met stalen leidingen in combinatie met een lasverbinding. Hoewel koper duurder is, is de arbeidsintensiteit aanmerkelijk lager. De invoerleiding kan bestaan uit pe of staal, afhankelijk van de bouwkundige constructie, zoals ondergrondse of inpandige invoer en mantelbuisconstructie.

Voor de functionele eisen, materialen, verbindingen en kwaliteitsborging is de norm NEN 7244 van toepassing. Deze norm meldt dat voor het doorvoeren van aansluitleidingen vanaf de uitwendige scheidingsconstructie tot de gasmeteropstelling een voorziening aanwezig moet zijn conform NEN 2768. Hierin staan vermeld de eisen voor de binnenafmetingen, de indeling en het materiaalgebruik voor de meterruimte bestemd voor een woonfunctie. Tevens legt deze norm de afmetingen en de wijze van aanleg vast van leidingkokers en -schachten, en de inrichting van de leidingdoorvoeren voor de leidingen die deel uitmaken van de betreffende distributienetten.

Voor de plaatsing van meterruimten in hoogbouw gelden specifieke eisen, afhankelijk van de bereikbaarheid, de beschikbare ruimte en de ter plaatse aanwezige nutsvoorzieningen.

Essent Netwerk stelt hoge eisen aan de aansluiting van hoogbouwwoningen op het gasdistributienet. Om dit te kunnen bewerkstelligen, dienen de bouwkundige voorzieningen en maatregelen minimaal op een niveau te liggen van de afspraken zoals deze landelijk zijn gemaakt in de vorm van regelgeving, normen en dergelijke.

Met het opstellen van de richtlijn wil Essent Netwerk elke betrokken partij in het bouwproces bekend maken met de wijze waarop een bouwwerk ten behoeve van gasaansluitingen in hoogbouw moet worden opgeleverd.

De richtlijn is gebaseerd op de NEN 2768 en is van toepassing op hoogbouwwoningen tot maximaal 70 meter. De richtlijn is voor iedereen beschikbaar op de website www.essentnetwerk.nl.

Reageer op dit artikel