nieuws

Documentscan beperkt illegale arbeid

bouwbreed

amsterdam – De Arbeidsinspectie voert steeds intensievere controles uit op het in dienst hebben van illegale arbeiders. Wie wordt gesnapt, kan een boete van 8000 euro verwachten.

Bouwinterventieteams trekken komend halfjaar langs bouwplaatsen in het noorden van het land om op grote schaal te controleren.

Voor werkgevers die zich willen wapenen tegen illegale arbeiders, is er de Documentscan van Keesing Reference Systems: een internetdienst waarmee valse paspoorten onverbiddelijk aan het licht komen.

Keesing Reference Systems ontwikkelt producten en diensten om paspoorten, identiteitsbewijzen en bankbiljetten op echtheid te controleren. De expertise van Keesing, onderdeel van een uitgeverij van puzzelbladen en uitgaven gericht op de foodsector, gaat ver terug, vertelt stelt manager Henk-Jan Engelhardt. “In 1928 kreeg de oprichter van het bedrijf, Isaac Keesing, van Interpol het verzoek een boekje te maken met afbeeldingen van bankbiljetten uit alle landen van de wereld. Naast tips over hoe echte biljetten van valse te onderscheiden, werden ook valsemunters genadeloos afgebeeld. Later kwam daar een uitgave voor paspoorten bij, ook weer met �bekende� kenmerken van nagemaakte reis- en verblijfsdocumenten.”

Deze boeken maakt Keesing nog steeds. De enorme – inmiddels digitale – database vormt vandaag de dag de basis van de in september vorig jaar op de markt gebrachte Documentscan, waarmee een paspoort of identiteitsbewijs binnen enkele minuten op geldigheid en echtheid kan worden gecontroleerd.

Vervalsingstechnieken

Engelhardt: “Vooral uitzendbureaus hebben of nemen vaak niet de tijd om een paspoort uitgebreid te controleren. Je moet ook maar net weten waar je op moet letten, de vervalsingstechnieken worden steeds geavanceerder. Vaak wordt snel een kopie van het paspoort gemaakt, die vervolgens ergens in een laatje belandt.”

Met de Documentscan worden werkgevers en uitzendbureaus als het ware gedwongen bepaalde stappen ter controle te nemen, en wij helpen ze daarbij. Daarnaast worden de gegevens vastgelegd, op een manier die verder gaat dan een stuk papier in een la.”

Engelhardt laat zien hoe het werkt. “Het programma vraagt uit welk land de werknemer afkomstig is en geeft vervolgens aan of iemand met die nationaliteit een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Dan wordt gevraagd naar het sofinummer, of de pas nog geldig is en of de geboortedatum klopt. Het komt namelijk voor dat als mensen wordt gevraagd naar hun geboortedatum, ze deze eerst moeten opzoeken. Dat is natuurlijk al meteen verdacht.”

Op het scherm verschijnen alle geldige documenten die voor het betreffende land in de database zitten. Vervolgens dient een scan van het paspoort te worden gemaakt, waarna de gegevens worden opgeslagen en de scan door het programma wordt gecheckt op geldigheid.

“Als achter een bepaald punt geen �ok� staat, wordt de scan rechtstreeks naar de Koninklijke Marechaussee gestuurd. Met hen hebben wij een samenwerkingsverband.”

Het programma bevat ook een onderdeel �training� waarin de gebruiker tips krijgt om te kunnen bekijken of de persoon die zich meldt ook de persoon is die op de foto staat. “Dat vertelt bijvoorbeeld dat je niet moet kijken naar de kleur haar, maar naar de verhouding tussen ogen, neus en mond.”

Engelhardt ziet vooral voordelen voor de bouwsector. “Bouwbedrijven werken veel met uitzendkrachten. Het systeem biedt een aannemer de mogelijkheid op de bouwplaats te controleren of de persoon die komt opdraven, ook wel degene is die door het uitzendbureau is aangemeld. Je zou zelfs ter plaatse een scan kunnen maken.”

�Aannemer kan op de bouwplaats controleren�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels