nieuws

Dijken moeten extra versterkt

bouwbreed Premium

den haag – Een aantal dijkringen rond dichtbevolkte gebieden moeten extra worden versterkt. De huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen zijn gebaseerd op een onvolledige en onjuiste methode om de kosten van schade bij overstromingen af te wegen tegen de investeringskosten van dijkversterking.

In het discussiestuk �Optimale veiligheidsnormen voor dijkringgebieden� heeft het CPB een nieuwe methode ontwikkeld voor een kosten-batenanalyse van maatregelen voor hoogwaterbescherming in de polders. Deze nieuwe methode is losgelaten op 21 dijkringgebieden.

Volgens onderzoeker Carel Eijgenraam van het CPB leidt de nieuwe manier van berekenen tot een hogere veiligheid dan momenteel in de Wet op de waterkeringen wordt vereist. Voor vijf gebieden moet de veiligheid zelfs twee keer zo hoog worden.

De meest extreme voorbeelden zijn de dijkring Kromme Rijn met de stad Utrecht en de dijkring Gelderse Vallei met Amersfoort. Efficiënte normen voor overstromingskansen liggen voor deze dijkringen in de orde van grootte van eens in de 20.000 tot 30.000 jaar. Dat is aanzienlijk scherper dan de huidige maximale overstromingskans van eens in de 1250 jaar.

Gelijkhouden

In de nieuwe methode staat de verwachte schade centraal bij minimalisatie van alle verwachte kosten. In de oude methode werd alleen maar gekeken naar het gelijkhouden van de overstromingskansen. Gevolg daarvan is dat een dijkringgebied met enkele honderdduizenden inwoners net zo beschermd wordt als een gebied waar slechts enkele boerderijen staan en wat vee.

Eijgenraam vindt dat een verkeerde methode. Hij wil dat meer wordt gekeken naar de potentiële schade die kan worden aangericht bij een overstroming. Daarbij geeft zijn nieuwe methode zowel antwoord op de vraag wanneer te investeren als op de vraag hoeveel er moet worden geïnvesteerd. Alles bij elkaar, zo vindt hij, is de goedkoopste methode om de verwachte schade bij overstroming, dat is kans maal gevolg, binnen bepaalde grenzen te houden. Deze grenzen hangen af van de investeringskosten.

Eijgenraam vindt het daarnaast nodig de normen aan te passen, omdat die al 50 jaar dezelfde zijn. Dat is curieus, omdat economische groei de schade bij overstroming verhoogt, is in de loop der tijd een daling van de overstromingskansen noodzakelijk om de verwachte schade binnen de perken te houden. Overstromingskansen zouden in theorie even snel moeten dalen als het aantal inwoners en de economie groeien.

Reageer op dit artikel