nieuws

Corporatie Accolade nieuwe eigenaar Cambuurstadion

bouwbreed

leeuwarden – Woningcorporatie Accolade Groep uit Heerenveen wordt op termijn voor 9,75 miljoen euro eigenaar van het stadion en onderliggende grond van eerste divisie voetbalclub Cambuur uit Leeuwarden.

Omdat Accolade tijd nodig heeft om plannen voor het gebied te ontwikkelen is het complex ondergebracht in een �parkeer BV�, zoals Cees Oprins, voorzitter van de Raad van Bestuur van Accolade, het noemde.

Die BV wordt gefinancierd door vier Leeuwarder ondernemers en de Friesland Bank. Door deze constructie lijkt Cambuur voorlopig gered van een faillissement. Wel moeten enkele tientallen crediteuren van de club nog akkoord gaan met een schikkingsvoorstel.

Het zal volgens Oprins nog wel enige jaren duren voordat Accolade definitief eigenaar wordt. “Als de plannen gereed zijn moeten nog allerlei procedures worden doorlopen voordat we echt met de bouw kunnen beginnen”, aldus Oprins. “Om geen risico�s te lopen kopen we het complex pas op het moment dat we met de uitvoering van de plannen kunnen beginnen.”

Voorstudies uitgevoerd in opdracht van Accolade gaan uit van bebouwing van het gebied met ongeveer 400 woningen. Wonen, sport, gezondheid, welzijn en zorg in combinatie met het stadion staan centraal in de plannen.

Nieuwe huurders

Uit een rapport van UNO-adviseurs blijkt dat de huur van 380.000 euro die Cambuur voor het stadion betaalt, te hoog is voor de club. Die wordt daarom verlaagd naar 200.000 euro. De rest van het bedrag moet opgebracht worden door nieuwe huurders te vinden voor delen van het stadion die beter benut kunnen worden. Ook zal de club minder ruimte tot zijn beschikking krijgen.

Reageer op dit artikel