nieuws

Conceptueel bouwen toegesneden op vraag Competenties

bouwbreed

Bouwondernemers konden de markt tot voor kort op twee manieren benaderen. Op traditionele wijze, door capaciteit en maatwerk te leveren. Of op industriële wijze, door kant-en-klare oplossingen aan te bieden.Conceptueel bouwen is volgens Irene Dekker een alternatieve marktbenadering die grote voordelen in petto heeft voor klanten aanbieder.

Conceptueel bouwen is niet uit de lucht komen vallen. Allerlei ontwikkelingen in maatschappij en economie hebben de laatste jaren gevraagd om een andere marktbenadering door de huisvestingssector. De instelling van de woonconsument bijvoorbeeld, die een stuk mondiger en kritischer is geworden, en bovendien steeds minder zin heeft in rompslomp.

Deregulering en marktdenken hebben ook hun invloed op de aanbieders in de huisvestingsmarkt. Of anders wel de stortvloed aan ontwikkelingen in kennis en technologie. Alleen een sector die innovatie hoog in het vaandel heeft staan, kan aan zulke uitdagingen het hoofd bieden.

Prijskaartje

Conceptueel bouwen is een innovatieve wijze van marktbenadering die een actieve opstelling van de aanbieder vereist. Hij wacht niet langer totdat zich een vraag voordoet, waarop hij dan reageert met het aanbieden van oplossingen. Bij Conceptueel bouwen draagt de aanbieder zélf oplossingen aan. Die oplossingen zijn toegesneden op een potentiële doelgroep en vooral bedoeld om de vraag te prikkelen. Voor de klant in spe is er nog volop ruimte om het concept naar eigen wens te verbijzonderen.

De traditionele wijze van aanbieden vraagt om een actieve opstelling van de klant. Dat levert hem een ruime keuzevrijheid op, maar hij haalt zich ook heel wat werk en risico�s op de hals. Bovendien heeft maatwerk meestal een fors prijskaartje. Bij industrieel bouwen is dat veel minder het struikelblok. Maar de standaardoplossingen en het gebrek aan invloed op het eindresultaat van deze marktbenadering vallen lang niet bij iedereen in de smaak.

Conceptueel bouwen biedt een aantrekkelijke middenweg tussen deze twee uitersten. De behoeften van de doelgroep vormen het startpunt. Die bepalen immers de balans tussen projectonafhankelijke standaardisatie, klantgebonden maatwerk, prijs en de inrichting van het proces en de organisatie. Nieuw voor de aanbieder is dat hij zich nadrukkelijker zal moeten oriënteren op de behoeften van de klant en de omstandigheden van de markt.

Nieuw voor de klant is dat hij nog maar één aanspreekpunt heeft. De aanbieder staat ervoor in dat de klant het resultaat krijgt waarom hij heeft gevraagd.

Herstructurering

Menig bedrijf schrikt er nog voor terug om zich te richten op één concept dat is ontworpen voor één doelgroep. Een specifieke huisvestingsvraag kan immers ineens terugvallen of van gedaante veranderen. In de publicatie wordt dan ook nadrukkelijk geadviseerd een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Niet in het minst om mogelijke weerstand binnen de eigen gelederen weg te kunnen nemen.

Niettemin: wie bewust kiest voor Conceptueel bouwen vindt momenteel een aantal interessante toepassingsgebieden op zijn weg. Vanzelfsprekend biedt de blijvend hoge vraag naar nieuwbouwwoningen, bijvoorbeeld voor starters, veel kansen. Conceptueel bouwen is evenzeer een interessante optie bij bijvoorbeeld de herstructurering van de bestaande woningvoorraad, aanpassing van kantoorgebouwen, onderwijsvernieuwing en integratie tussen wonen en zorg.

De publicatie �Conceptueel Bouwen – Denken in doelgroepen� (SBR/BouwBeter) is een eerste kennismaking met deze strategie. Het uitgangspunt is te laten zien dat de complexiteit van bouwprojecten op rendabele wijze kan worden aangepakt met behoud van maatwerk voor de klant. Een strategie die in aanleg alleen maar voordelen kent.

Voor aanbieders die zich op de nieuwe marktbenadering willen oriënteren, vormt de publicatie een nuttige introductie. Zo komen de competenties aan bod die nodig zijn om deze aanbodstrategie met succes in te zetten. Zoals de wens en de mogelijkheid om met een onderscheidend aanbod de markt te betreden. Van groot belang daarbij is kennis van doelgroepen en een sterke focus op marketing.

Ook de bereidheid de bouworganisatie zodanig te hervormen dat de klant daadwerkelijk met één aanspreekpunt te maken heeft, is een belangrijk vereiste.

Aanbieder zal zich nadrukkelijker moeten oriënteren

Reageer op dit artikel