nieuws

Bundeling innovatieve kracht

bouwbreed

den haag – Het bundelen van innovatieve krachten met als doel het uitstippelen van bouwscenarios voor de toekomst. Dat is het doel van het Platform Gebouwde Omgeving dat momenteel in oprichting is.

Het platform, dat onder leiding komt te staan van Jan Terlouw, is een initiatief van zes ministeries en gebaseerd op het model van het platform energietransities.

“Onze ervaring leert dat een platform een heel creatieve werkvorm biedt”, meent Hugo Brouwer, hoofd van de Interdepartementale Directie Energietransitie. “Het Platform Gebouwde Omgeving wordt opgericht om scenario�s te kunnen schetsen voor bouwen in de toekomst. Naast overheidsinstanties zijn daar marktpartijen voor nodig. Zij weten als geen ander welke innovaties eraan komen en wat er speelt.”

Hij doelt op bouwbedrijven, de Vereniging Eigen Huis, woningcorporaties en consumenten. Allemaal belangrijke spelers, die in het platform worden gebundeld. Dat gebeurt op dit moment al op heel veel verschillende gebieden, zo constateert hij.

Vernieuwend

“Duurzame mobiliteit bijvoorbeeld. Het is nooit zo dat alléén biobrandstof het gaat maken als duurzame brandstof, je moet altijd met meerdere oplossingen aan de slag en rekening houden met ontwikkelingen. Op dit gegeven kan een platform inspelen.”

Het vernieuwende van het Platform Gebouwde Omgeving schuilt vooral in de manier van denken en aanpakken, stelt Brouwer.

“Bij deze club komt het proces voorop te staan, in plaats van de inhoud. Als je ziet wat er bij innovaties in de gebouwde omgeving allemaal nodig is aan samenwerking, dat is ongelooflijk. Er is heel veel te doen en het platform vormt daarbij een instrument dat opties aandraagt. Het is eigenlijk een geavanceerd samenwerkingsmodel. Soms is het beter krachten te bundelen dan zelf alles op te pakken.”

Voorzitter Terlouw gaat de komende tijd partijen werven, zodat de feitelijke oprichting van het platform in mei kan plaatsvinden.

Reageer op dit artikel