nieuws

Bouwsector kritiseert Aanbestedingswet

bouwbreed Premium

gouda – De Aanbestedingswet lijkt niet op het dwingende kader dat de wet had moeten worden. De lappendeken van aanbestedingsregels blijft in stand. De bouw wil mede daarom meepraten over de uitvoering.

“Het is als een kapstok met te weinig haakjes. Een aantal zaken dreigt daardoor niet uniform geregeld te worden. En dat is juist wat de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid wel voorstond toen zij sprak over de lappendeken aan aanbestedingsregels. Die dreigt met deze Aanbestedingswet te blijven voortbestaan”, zegt jurist Dick van Werven van Bouwend Nederland.

De bedoeling was juist dat de Aanbestedingswet daar een einde aan zou maken. Er zouden zaken uniform worden geregeld en de wet zou voor alle overheden gaan gelden. Dat laatste is nog het geval, maar de uniforme regels vallen tegen. Het is een soort raamwet geworden waaraan nog tal van uitvoeringsbesluiten gehangen moeten worden.

“Bij de uitvoering willen we graag betrokken worden. Dat geldt voor de formele besluiten maar ook voor de manier waarop daarmee in de praktijk wordt omgegaan. Want daar kan een verschil inzitten”, zegt van Werven. Daarbij denkt hij onder meer aan zaken het stellen van disproportionele eisen en integriteit. Het zijn twee onderwerpen waar ook VNO-NCW en MKB-Nederland hun pijlen op richten. Volgens beide werkgeversorganisaties leveren de eisen die worden gesteld een hoeveelheid papierwerk op die niet in verhouding staat tot het werk zelf.

Papierwinkel

Economisch onderzoeksbureau EIM heeft al eens uitgerekend dat die papierwinkel 30.000 euro per procedure bedraagt bij een aanbesteding van het Rijk. Bij lagere overheden ligt dat bedrag nog hoger. En dat is dan alleen nog maar voor de formele papieren afhandeling. Als er daarnaast ook nog moet worden getekend zoals in de bouw, dan kunnen de kosten nog hoger worden.

De werkgeversorganisaties zijn het dan ook volledig met Bouwend Nederland eens dat de uitvoeringsbesluiten op dit punt van groot belang zijn. Het kabinet kan wel roepen de proportionaliteit van de selectiecriteria serieus te willen bekijken, maar dan moet het wel zodanig worden geregeld dat er geen ruimte is voor aanbestedende diensten om toch nog aanvullende eisen te stellen. Ook is er kritiek op de manier waarop het kabinet zaken denkt te regelen rond aanbestedingen die onder de drempelbedragen van de Europese Unie liggen. De EU-regels zijn wellicht ingewikkeld, ze zijn in ieder geval redelijk overzichtelijk en uniform. Beneden de drempelbedragen heeft het kabinet geen eenduidigheid voorgeschreven. Juist voor die aanbestedingen heeft praktisch gesproken elke gemeente zijn eigen regeling. Daar moet het kabinet dus wat aan doen vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.

Reageer op dit artikel