nieuws

Boordcomputer registreert rioolkolk tot op halve meter

bouwbreed

rotterdam – Elke kolk tot op een halve meter gelokaliseerd met een exacte indicatie van de staat van onderhoud. Sita Riool Services (SRS) legt met een boordcomputer in zijn kolkenzuigers de kenmerken vast van de rioolputten die het bedrijf schoonhoudt. Deze digitale registratie verhoogt de huidige aanneemsom voor het kolkenbeheer vooralsnog met zon 10 tot 20 procent, rekende SRS-directeur Judith Koole voor op een bijeenkomst in Rotterdam.

Ict-expert Diederik Janssens van SRS noemt de boordcomputer een �alles-in-één-toestel� Het verwerkt de gegevens over de rioolkolken, navigeert de bestuurder naar de locaties, verzorgt het e-mailverkeer tussen de wagen en het kantoor en is ook een luidsprekende telefoon. En het print op locatie bonnen uit voor de opdrachtgever. Het apparaat bepaalt met behulp van GPS de positie van een kolk en stuurt die over het GPRS-net naar het kantoor. Alleen heel uitzonderlijke situaties kunnen de goede werking verstoren.

De boordcomputer moet het betere alternatief worden voor de getekende plattegrond waarop gemeenten hun kolkenbestand bijhouden. Deze registratie loopt altijd achter op de praktijk, weet Koole, zodat gemeenten het aantal bij te houden kolken altijd moeten schatten. In de registratie van de schoonmaak kunnen makkelijk fouten sluipen: de bemanning van de kolkenzuiger houdt een papieren lijst bij. Per straat houden ze bij welke kolken ze machinaal of met de hand hebben schoongemaakt. En met een code geven ze mankementen als een gebroken rooster of een blokkade met puin aan.

Administratie

Een digitaal kolkenrapportage levert in elk geval een sluitende administratie op, garandeert Koole. De boordcomputer kan uit het opgezogen materiaal de gemiddelde vervuiling per wijk afleiden. Met het systeem kan in theorie ook de vervuiling per kolk worden gemeten, maar voor de praktijk is dat nog een stap te ver.

De gemeente kan de digitale bevindingen aan het eigen rioolbeheersysteem koppelen. Uit die bevindingen kunnen adviezen over het beheer en de reiniging worden gedestilleerd. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat voor de ene wijk een jaarlijkse schoonmaakronde volstaat terwijl de kolkenzuiger de andere wijk elk half jaar moet aandoen. En zo verbetert de verhouding tussen prijs en kwaliteit, vindt Koole. Aan de basis van die kwaliteit ligt een antenne die op de zuigbuis van de kolkenwagen is gemonteerd. Standaard meet de antenne met een nauwkeurigheid van een meter. Als optie versmalt SRS deze marge tot 40 of 50 centimeter.

De machinisten voeren de desbetreffende kolk via een aanraakscherm in de boordcomputer in. SRS liet daarvoor een dialoogprogramma ontwikkelen. Daarmee kan ook aanvullende informatie over onder meer de straat worden ingevoerd die het terugvinden van de kolken makkelijker maakt. In het systeem zit ook vrije ruimte voor opmerkingen over bijvoorbeeld een geparkeerde auto die het rooster blokkeert.

Mogelijkheden

Registratie van kolken is maar één van de mogelijkheden die de boordcomputer biedt, zegt Koole. Gemeenten kunnen er ook de plaats van lantaarnpalen, verkeersborden en mankementen aan de bestrating mee laten vastleggen. Technisch is het mogelijk, maar in de praktijk zal die extra taak wel de vaart uit de reiniging halen, waarschuwt de SRS-directeur. Kolken die niet met de machine worden gereinigd en objecten die de wagen niet kan lokaliseren worden met een palmtopcomputer vastgelegd. Het systeem legt alles vast wat de opdrachtgever wil weten en biedt desgewenst de mogelijkheid tot meekijken. De opdrachtgever krijgt daarmee de garantie dat het werk wordt uitgevoerd zoals het is opgedragen. SRS biedt de gegevens op de standaardwijze aan en doet er op verzoek kaartmateriaal bij en een overzicht van de kolken. De digitale gegevens worden ingelezen in AutoCAD of Microstation software van de opdrachtgever. Het kan ook worden weggeschreven in de bestandsformaten dwg, dxf of dgn. De gegevens zijn ook te benaderen via een GIS-viewer die SRS levert.

Reageer op dit artikel