nieuws

Amsterdam is blut

bouwbreed

Enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt de hoofdstad bekend geen geld meer te hebben voor woningbouw. Al haar geld is blijkbaar opgegaan aan leuke dingen; zo gaat dat met linkse jongens en meisjes die niet met geld kun- nen omgaan. Woningbouw aan de Zuidas en op IJburg komen in het gedrang. Op 7 maart aanstaande […]

Enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt de hoofdstad bekend geen geld meer te hebben voor woningbouw. Al haar geld is blijkbaar opgegaan aan leuke dingen; zo gaat dat met linkse jongens en meisjes die niet met geld kun-

nen omgaan. Woningbouw aan de Zuidas en op IJburg komen in het gedrang.

Op 7 maart aanstaande kunnen de inwoners van dit landje nieuwe leden van de gemeenteraden kiezen. Ik hoop dat ze dat vooral doen en dat ze een verstandige

keuze maken. Dat kiezers goed opletten wat de vele politieke partijen gepresteerd hebben de laatste jaren en niet wat ze beloven. Want belofte maakt schuld, gaat immers niet op in de politiek.

Amsterdam heeft geen geld meer voor nieuwbouw van woningen. Want, zo luidt het nieuws, de opbrengsten uit verkoop van grond, lees de uitgifte van grond in die ellendige erfpacht vallen zwaar tegen.

Nu is het niet meer mogelijk op dure grond (IJburg en Zuidas) sociale huurwoningen te bouwen, omdat deze gemeente bij de bouw van deze woningen per woning 33 duizend euro bijlegt. Ja, dan gaat het snel. Daarbij komt dat volgens deskundigen er al meer dan genoeg sociale huurwoningen in deze stad staan, maar dat ze door mensen met te hoge inkomens worden gehuurd. Maar, er is natuurlijk nog een meer elementaire vraag over dit te kort. Waar zijn die vele miljoenen guldens en euro�s gebleven die Amsterdam heeft vele jaren (sinds 1896) heeft geïncasseerd uit verkoop van grond en dat dure erfpachtsysteem? Ik zal het u zeggen. Die vele miljoenen heeft Amsterdam aangewend om haar jaarlijkse begroting met vele leuke dingen voor linkse mensen op orde te houden. Kijk en dat is fout. Deze fout maakte Joop den Uyl destijds ook. De opbrengsten uit de aardgasbel wendde hij aan voor jaarlijkse uitgaven aan van alles en nog wat. Economisch was dat een doodzonde, want eenmalige opbrengsten uit kapitaal mag men niet uitgeven aan langlopende financiële verplichtingen die geen investeringen maar kosten zijn. Opbrengsten uit kapitaal moeten weer terug naar kapitaal via bijvoorbeeld bouw en aanleg van infrastructuur. Dus Amsterdam is vele langlopende verplichtingen in de kosten en subsidiesfeer aangegaan met de verkoop-/ erfpachtopbrengsten van grond. Dus nu het slechter gaat met die gronduitgiften, ontstaat er een groot probleem. Als we dan toch onderzoeken en enquêtes houden lijkt me dit een aardig onderwerp en een aardig verkiezingsonderwerp.

Amsterdam zal niet anders kunnen dan haar aandelen Nuon en Schiphol, waaruit zij over 2005 40 miljoen euro dividend ontving, snel verkopen, om weer te kunnen investeren. Tevens dient zij, zoals in andere organisaties ook gebeurt de opbrengsten uit verkoop van grond en gebouwen en erfpacht apart te zetten voor nieuwe investeringen in grond, gebouwen en infrastructuur. Misschien komt het dan na jaren goed met deze mooie stad. Wat Amsterdam zeker niet mag doen, is haar belastingen: OZB, precario, toeristenbelasting, erfpacht, flink verhogen. Wel moet ze eens flink het mes zetten in allerlei overbodige uitgaven.

Reageer op dit artikel