nieuws

Aanbesteding Muziekkwartier wellicht opnieuw

bouwbreed

enschede – De bouw van het Muziekkwartier in Enschede loopt op zn minst maanden vertraging op. “Het is zelfs denkbaar dat de aanbesteding opnieuw moet”, aldus cultuurwethouder J. Hassink.

De totale bouwkosten van het megaproject in de Enschedese binnenstad worden door de gemeente Enschede becijferd op 45 miljoen euro. Voor de eerste aanbestedingsfase is 21,5 miljoen gereserveerd.

De aannemer met de laagste inschrijving zit echter miljoenen euro�s boven de begroting. “Het is ons een raadsel waarom de aanbesteding zo veel hoger ligt dan onze calculatie. We gaan zo spoedig mogelijk met de laagste aanbieder om tafel om te kijken hoe het nu verder moet”, zegt Hassink. In het Muziekkwartier moeten de Twentse Schouwburg, Orkest van het Oosten, Nationale Reisopera, Conservatorium, Muziekschool Twente en poppodium Atak een onderkomen krijgen. Volgens de gemeente Enschede liggen de inschrijvingen voor het bouwmanagement lager dan de geraamde kosten, terwijl de laagste inschrijving voor installatietechnieken iets boven de begroting ligt. “Maar die bedragen zijn te overbruggen. Dat geldt niet voor de bouwaanbesteding.”

Volgens de wethouder heeft de gemeente haar huiswerk goed gedaan. “In de ontwerpfase is een berekening gemaakt en die is tijdens een second opinion opnieuw doorberekend. Vervolgens is er door een derde extern bedrijf nog eens een calculatie gemaakt. Die gaven allemaal dezelfde uitkomsten.”

Enschede gaat onderzoeken of het binnen zes weken met de aannemer met de laagste inschrijving alsnog tot zaken kan komen. “Een versobering van het project is daarbij niet aan de orde. Komen we er niet uit, dan is een nieuwe aanbesteding waarschijnlijk. Dat levert weliswaar extra vertraging op, maar we hebben geen andere keus.” In eerste instantie zou de bouw in mei van dit jaar beginnen en staan de eerste cultuurvoorstellingen op de agenda voor 2008.

Wethouder Hassink wil in het belang van de onderhandelingen geen mededelingen doen over hoeveel aannemers op het project hebben ingeschreven en wie met de laagste inschrijving uit de bus is gekomen. Verder is onduidelijk in hoeverre de gemeenteraadsverkiezingen van twee weken geleden roet in het eten kunnen gooien. Ook in Enschede moet een nieuw bestuurscollege worden geformeerd. Dit betekent dat demissionair wethouder Hassink beperkt is in zijn bevoegdheden.

Het stedenbouwkundig plan voor het Muziekkwartier is gemaakt door Rijksbouwmeester Jo Coenen, architect Jan Hoogstad kreeg vervolgens de opdracht voor de verdere invulling van het project.

Reageer op dit artikel