nieuws

Zeister Vogelwijk krijgt impuls van 1,7 miljoen euro

bouwbreed

utrecht – Zeist krijgt 1,7 miljoen euro voor stedelijke vernieuwing in de Vogelwijk. De bijdrage van de provincie Utrecht is essentieel voor de herontwikkeling van deze jarenvijftigwijk. De tegenprestatie die de gemeente Zeist moet leveren voor deze subsidie is vastgelegd in een contract. Zeist heeft recent het stedenbouwkundig plan vastgesteld.

De Vogelwijk in Zeist-West is een 7,6 hectare groot gebied met veel naoorlogse flats. De wijk kampt met veel problemen: van verouderde woningen tot vervuiling op straat tot maatschappelijke problemen. Ook de ontsluiting is niet optimaal. Een ingrijpende aanpak moet het isolement van Vogelwijk opheffen, stelt de provincie, onder meer door sloop van 198 portiekwoningen en nieuwbouw van 237 meest grondgebonden woningen en gedeeltelijk ondergrondse parkeerplaatsen.

De opbrengsten van de herstructurering van de Vogelwijk blijken 6 miljoen euro lager uit te vallen, waardoor een financieel tekort is ontstaan. Door de bijdrage uit het provinciale stimuleringsfonds, naast een subsidie uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en een bijdrage van de woningcorporaties, kan het project doorgaan met dezelfde kwaliteit.

In het totaal heeft de provincie Utrecht 10 miljoen beschikbaar in het stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing, bestemd voor zeven gemeenten: Nieuwegein, Soest, Baarn, Veenendaal, Maarssen, Woerden en Zeist. Vorige maand heeft Nieuwegein hieruit een bijdrage ontvangen van 1,2 miljoen euro. Voor de overige gemeenten wordt de subsidie nog vastgesteld.

Reageer op dit artikel