nieuws

Werkloosheid hoog, huizenprijzen lager

bouwbreed

den haag – In regios waar de werkloosheid hoog is, zijn huizen goedkoper. Een euro is in deze regios dus meer waard en bewoners hoeven er daarom niet slechter af te zijn dan in regios met gunstiger arbeidsmarktperspectieven.

Dit concluderen Wouter Vermeulen (Centraal Planbureau en Vrije Universiteit) en Jos van Ommeren (Vrije Universiteit) in het vandaag verschenen �Discussion Paper Compensation of regional unemployment in housing markets�. De auteurs hebben het verband onderzocht tussen regionale huizenprijzen en werkloosheid op basis van gegevens over de arbeids- en de huizenmarkt in meer dan honderd Europese steden, verdeeld over negen landen. Voor Nederland is daarnaast ook gebruikgemaakt van het Woning Behoefte Onderzoek (WBO).

Huizen zijn goedkoper in regio�s waar de werkloosheid hoog is, omdat het minder aantrekkelijk is om hier te wonen. Omgekeerd kan de regionale werkloosheid ook hoog blijven als gevolg van lage huizenprijzen. De prikkel om te verhuizen naar regio�s met betere arbeidsmarktperspectieven is dan immers kleiner. Bij een landelijke werkloosheid van 5 procent zijn de huizen ongeveer 30 procent goedkoper in regio�s met een werkloosheid van 10 procent. In Nederland is dit effect iets minder sterk dan in andere landen.

Lagere lonen

Werkloosheid is een indicator voor minder gunstige perspectieven op de arbeidsmarkt, die zich ook deels vertalen in lagere lonen. Bewoners van regio�s waar de werkloosheid hoog is, zijn dus niet alleen slechter af door een grotere kans om zelf werkloos te worden, maar ook door een lager loon. Het geschatte effect van de lagere huizenprijzen op het reële inkomen blijkt ongeveer even groot te zijn als deze twee effecten samen. Dit wijst erop dat bewoners van deze regio�s gecompenseerd worden voor minder gunstige perspectieven op de arbeidsmarkt, en dus niet altijd slechter af zijn.

Bij de toekenning van regionale steun, die nu in veel gevallen geschiedt op basis van verschillen in werkloosheid of nominaal inkomen, zou hiermee rekening gehouden kunnen worden, menen de onderzoekers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels