nieuws

Werkgevers op bres voor hypotheekrenteaftrek

bouwbreed

den haag – Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is gevaarlijk voor de economie. De opbrengst voor de staatskas is op korte termijn verwaarloosbaar. Het echte probleem zit in het gebrek aan woningen en de stagnerende doorstroming, vinden VNO-NCW en MKB Nederland.

Elke ingreep in de aftrek van hypotheekrente zorgt voor zeer onwenselijke vertrouwensschokken in de economie. Forse negatieve koopkracht- en vermogenseffecten zijn het gevolg. De bouw en consumptie zullen eronder leiden, vinden beide werkgeversorganisaties. In een notitie fileren zij de argumenten van voorstanders van afschaffing.

Zo slaat het argument dat hogere inkomens bevoordeeld worden nergens op. Het belastingstelsel in Nederland is er al op gericht om de sterkste schouders meer te laten betalen door het progressieve belastingtarief. Daarnaast kent ons land een stelsel aan voorzieningen die juist bij de lagere inkomens terechtkomen.

Afschaffing of aftopping van de aftrekbaarheid zou daarom neerkomen op een verdere nivellering en herverdeling. Dat komt in feite neer op verhoging van het toptarief. En dat is in Nederland al hoog vergeleken met het buitenland, vinden de organisaties.

Ook het argument dat de aftrek de prijzen van woningen opdrijft, verwijzen zij naar het rijk der fabelen. “Studies van de sterk gestegen huizenprijzen op de woningmarkt wijzen dat niet uit. De echte oorzaak is het gebrek aan aanbod van nieuwbouw en een gebrek aan doorstroming op de huurdersmarkt doordat zogenoemde scheefhuurders in voor hen te goedkope woningen blijven zitten”, aldus VNO-NCW en MKB Nederland.

Juist starters worden door afschaffing niet geholpen. De problemen aan de onderkant van de woningmarkt worden alleen maar verergert door verdringing en door prijs- en huuropdrijving doordat hogere inkomens goedkopere woningen zullen zoeken. “Wil je iets aan het probleem van de woningmarkt doen, dan moet je de koe bij de horens pakken: vergroting van het aanbod van woningen en van de doorstroming door onder andere afschaffing van de overdrachtsbelasting”, aldus de organisaties.

De problemen voor de schatkist als de rente stijgt, vinden zij overtrokken. Een stijging van de rente betekent niet alleen belastingderving maar levert ook belastinginkomsten op door onder meer de voordelen van rentestijging voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bij die laatste leidt dat tot minder aftrek van pensioenpremies. Per saldo, zo berekenen de werkgevers gaat het om zo�n 3,5 miljard euro, slechts 1 miljard meer dan in 1990.

Hun advies is dan ook, niet tornen aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrenteaftrek. Daarvoor zijn de negatieve gevolgen te groot en de voordelen, zo die er al zijn, te klein.

Reageer op dit artikel