nieuws

Wateroverlast dwingt Delft tot maatregelen

bouwbreed

delft – Delft gaat grachten in de binnenstad afsluiten van de rest van de waterwegen bij hevige regenval. Om dit mogelijk te maken bouwt de gemeente in samenwerking met het hoogheemraadschap van Delfland acht beweegbare afsluitingen in verschillende grachten en een gemaal. De partijen willen hiermee voorkomen dat het waterpeil in de stad te veel stijgt.

In 1998 en 2000 had de stad na een natte periode te kampen met wateroverlast. In een deel van de binnenstad liep het water uit de grachten over de straten en in woningen en kelders. Een woordvoerder van het hoogheemraadschap legt uit: “De stad staat nu nog in een open verbinding met de boezems en poldervaarten van Delfland. Bij hevige regenval stijgt het waterpeil in de grachten enorm snel. Omdat in Delft de kaden laag zijn worden de straten bedreigd. Door de nieuwe afsluitingsconstructies kunnen we het peil in de binnenstad reguleren. Bij een stijgend waterpeil gaan de afsluitingen automatisch dicht, en kan het nieuwe gemaal het extra water binnen de stad zelf wegpompen.” Een stijgend waterpeil in de boezem (de Schie) heeft dan geen invloed meer. Het nieuwe gemaal moet 5000 kubieke meter water per minuut kunnen wegpompen.

Twee afsluitingen op de diepste plaatsen in de Delftse binnenstad, in de Vlamingstraat en het Rietveld, zijn al in 2001 geplaatst. De rest van de maatregelen moet eind 2007 gereed zijn. Medio 2006 wordt gestart met de bouw van het gemaal. Het hele project kost 2,25 miljoen euro.

Voorlopig gaan de schuiven nog slechts dicht bij hoog water, maar gemeente en hoogheemraadschap verwachten dat vanwege de bodemdaling een permanente afsluiting in de toekomst nodig is. Om de grachten van Delft dan bereikbaar voor het vaarverkeer te houden wordt er tegen die tijd schutsluis gebouwd bij de Oostpoort.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels