nieuws

Vieze A10 nekt alle bouwplannen

bouwbreed

amsterdam – De aanwezigheid van de drukke ringweg A10 rond Amsterdam maakt dat alle bouwplannen in de hoofdstad in de nabijheid van de weg op de tocht staan. De strengere Europese normen voor fijn stof en stikstofoxiden laten geen bouwactiviteiten of bewoning van die plekken toe.

Dat blijkt uit een brief van Prof.dr. L.Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam aan het Groenen-deelraadslid B. Tiddens uit Amsterdam-Noord. Tiddens had Reijnders gevraagd de bouwplannen voor het zogenoemde Entreegebied in het stadsdeel te bekijken omdat het raadslid vermoedde dat de luchtkwaliteit in het gebied niet goed genoeg zou zijn voor woningbouw.

Tiddens: “Toen het stadsdeel de plannen voor het Entreegebied presenteerde, kon ik mij niet voorstellen dat de luchtkwaliteit daar in orde zou zijn. Het gebied wordt ingesloten door drie drukke wegen: de IJdoornlaan, de Zuiderzeeweg en de A10. Bij de plannen zat het rapport �Onderzoek Luchtkwaliteit Amsterdam-Noord�. Een soort samenvatting van hetzelfde onderzoek uit de centrale stad.”

Gezaghebbend

In het onderzoek staat dat de normen niet zullen worden overschreden. Tiddens heeft dat rapport drie keer gelezen en kwam er niet uit. “Ik kon de conclusies niet delen. Ik heb het daarom voorgelegd aan de meest gezaghebbende deskundige over wie ons land beschikt.”

Reijnders komt na bestudering van alle stukken tot de conclusie dat op ruime schaal overschrijding zal plaatsvinden van de norm. Bovendien stelt hij dat het verweer van Noord – dat de luchtkwaliteit langs rijkswegen een verantwoordelijkheid van Den Haag is – door jurisprudentie is achterhaald.

Tiddens diende daarop een motie in waarin hij het bestuur van stadsdeel Noord opdraagt de plannen in de ijskast te zetten totdat er maatregelen zijn genomen waardoor wel aan de normen kan worden voldaan. Het raadslid verwacht namelijk dat als het stadsdeel dat niet doet, de Raad van State de plannen uiteindelijk naar de prullenbak zal verwijzen. De stadsdeelraad stemt op 13 maart, tijdens de laatste vergadering in zijn huidige samenstelling, over de motie.

Tiddens verwacht niet dat Noord zijn motie uitvoert. Hij laat wel weten dat verschillende omwonenden die tegen de bouwplannen zijn al hebben laten weten naar de rechter te stappen als Noord de plannen doorzet. “Ze wachten 13 maart af. Mocht de raad mijn motie verwerpen gaan ze procederen.”

Reijnders stelt in zijn brief voor dat Amsterdam en zijn stadsdelen de Staat voor de rechter slepen om te eisen dat het Rijk maatregelen neemt de luchtkwaliteit langs de ringweg te verbeteren.

Reageer op dit artikel