nieuws

Verevening gemeentelijke leges definitief van de baan

bouwbreed

den haag – De verevening van de gemeentelijke leges via de nieuwe omgevingsvergunning is van de baan. Ook komt er in de omgevingsvergunning geen boetebepaling voor gemeenten die de aanvraag te traag behandelen.

Minister Dekker (VROM) heeft in het kabinet bakzeil gehaald met haar plan om via de omgevingsvergunning de deur naar verevening van de gemeentelijke leges open te zetten. Dekker wilde ook vastleggen dat gemeenten die de termijn overschrijden, worden beboet met een korting op de leges. Het voorstel zou betekenen dat aanvragers van de omgevingsvergunning steeds minder leges betalen naarmate de termijn verder wordt overschreden.

De voorstellen van Dekker stuitten in het kabinet op fikse bezwaren van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en minister Donner van Justitie. Binnenlandse Zaken vindt dat de legesheffing een zaak van de gemeenten en uiteindelijk dus van Binnenlandse Zaken is. Justitie vindt dat VROM zich niet moet inlaten met boetebepalingen. Volgens ingewijden is onder druk van de twee bewindslieden besloten de leges buiten beschouwing te laten in de nieuwe wet voor de omgevingsvergunning.

De ministerraad heeft verder wel ingestemd met Dekkers plannen om vanaf 2008 verscheidene vergunningen, zoals de bouw- en milieuvergunningen, samen te voegen in de omgevingsvergunning. De aanvragers van deze vergunning zullen een keer leges moeten betalen. De hoogte van de leges blijft een zaak van de afzonderlijke gemeenten en kunnen dus, zoals nu ook het geval is, sterk uiteen lopen.

De nieuwe wet voor de omgevingsvergunning kent twee procedures: een procedure voor de aanvraag van bijvoorbeeld een bouw- en een kapvergunning en de uitgebreide procedure waarbij er sprake is van een grote afwijking van het bestemmingsplan of een milieuvergunning. De eenvoudige procedure kent een behandelingstermijn van maximaal acht weken die een keer te verlengen is met zes weken.

De vergunning wordt automatisch verstrekt als er na die zes weken nog geen besluit is genomen. De uitgebreide procedure, met een doorlooptijd van zes maanden kent die fatale termijn niet.

Reageer op dit artikel