nieuws

Verbod op woningbouw rondom Schiphol blijkt effectief

bouwbreed

den haag – In gebieden met een bouwverbod rondom Schiphol zijn zeer weinig nieuwe woningen gebouwd. Dat blijkt uit het evaluatierapport van het Schipholbeleid.

Buiten het bouwverbod-gebied zijn juist wel veel woningen bijgekomen. In het rapport staat verder dat hoewel het verbod bijzonder effectief is, omwonenden en gemeenten veel meer ruimte wensen. Zij ervaren het geheel nu als onnodig knellend en vragen zich af of een goede informatievoorziening niet beter zou zijn dan een bouwverbod.

Staatssecretarissen Schultz (verkeer) en Van Geel (milieu) presenteerden gisteren een evaluatierapport over drie jaar Schiphol-wet. Van Geel zei dat er inderdaad enige spanning aanwezig is over het niet mogen bouwen. Hij benadrukte dat het kabinet daar halverwege april, wanneer de regering zijn standpunt over nieuw Schipholbeleid naar buiten brengt, op terugkomt.

De beide bewindslieden zeiden dat het Schipholbeleid – een complex stelsel van geluids-, milieu- en veiligheidsnormen waarbinnen de luchthaven mag groeien – in zijn algemeenheid goed werkt. De overlast voor omwonenden is afgenomen ten opzichte van 1990, hoewel het vliegverkeer verdubbelde. Toch kan het beter, concludeerde Schultz. Ze zinspeelde onder andere op het belonen van het inzetten van stillere vliegtuigen.

In het rapport staat dat er een grote preventieve werking uitgaat van de regelgeving rond het bouwen in geluidsgevoelige bestemmingen. “In het beperkingengebied zijn tussen 2003 en 2005 slechts op beperkte schaal woningen en bedrijven bijgebouwd. Buiten dit gebied groeide de woningvoorraad en het aantal bedrijven wel sneller”, zo constateren de betrokken ministeries. Daarbij wordt opgemerkt dat de wens van gemeenten om woningen in het beperkingengebied te bouwen groot is. Daarom wil Schultz dat er in april voor de langetermijn duidelijkheid komt over de toekomst van Schiphol en de beperkingen van het ruimtegebruik rond de luchthaven.

Reageer op dit artikel