nieuws

Vacatures in Vlaamse bouw nemen met 40 procent toe

bouwbreed Premium

brussel – In Vlaanderen ligt het aantal vacatures bij bouwbedrijven bijna 40 procent hoger dan vorig jaar. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) acht daarom absoluut noodzakelijk de openstaande arbeidsplaatsen flexibeler te kunnen invullen.

Binnen de bestaande overgangsregeling voor krachten uit Polen en andere landen in Oost-Europa is dat nagenoeg onmogelijk. De VCB dringt er bij de overheid op aan de overgangsregeling vanaf 1 mei af te schaffen en de Vlaamse arbeidsmarkt volledig open te stellen.

Volgens de VCB moet de inschakeling van arbeidskrachten uit Oost-Europa een wettelijke grondslag hebben. Dan bestaat geen gevaar voor oneerlijke concurrentie tussen bouwbedrijven. Maar de aannemers moeten wel in staat worden gesteld voor de uitvoering van dringende projecten op wettelijke manier beroep te mogen doen op arbeidskrachten uit die landen, zo meent directeur-generaal M. Dillen van de VCB. Zolang de huidige overgangsregeling geldt, zijn voor een rechtstreekse tewerkstelling in een Belgisch bouwbedrijf arbeidskaarten verplicht. Als bouwbedrijven een nieuwe opdracht krijgen waarvoor zij ineens veel extra personeel in dienst moeten nemen en wanneer zij daarvoor arbeidskrachten uit Oost-Europa willen inschakelen, moet eerst een individueel arbeidsmarktonderzoek worden verricht. Dit arbeidsmarktonderzoek neemt gemakkelijk twee à drie maanden in beslag.

Het aantal vacatures in de Vlaamse bouwbedrijven is in de loop van 2004 gestaag toegenomen. Dillen: “In de tweede helft van 2005 lag het aantal bouwvacatures constant op een hoog niveau. Bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) lag het aantal lopende vacatures dan doorgaans boven de 3.000. Eind december 2004 telde de VDAB 2.182 vacatures van bouwbedrijven. Eind december 2005 waren er bij de VDAB 3.032 vacatures vanuit de bouwsector ofwel 39 procent meer dan eind 2004.”

Reageer op dit artikel