nieuws

Utrecht prikkelt bouw voor starters

bouwbreed Premium

utrecht – Nijhuis Utrecht uit Houten heeft met Trento Kameleon de titel Beste ontwerp starterswoning Utrecht in de wacht gesleept. Tijdens de Netwerkdag Starterswoningen kozen ruim tweehonderd overheidsvertegenwoordigers, starters en corporaties dit concept uit zeventig ontwerpen.

De provincie geeft met de competitie ontwikkelaars en bouwers een extra prikkel om voor starters op de woningmarkt te bouwen. Nu is het wachten op de gemeente die de bonus van bijna 130.000 euro in de wacht sleept. Hiervoor moet de gemeente bouwmogelijkheden hebben in het geldende bestemmingsplan en tenminste vijf Trento Kameleon Starterswoningen bouwen.

Tijdens de paneldiscussie op de dag blijkt dat een aantal zaken het goedkoop bouwen voor starters in de weg staat. A. Deutekom, directeur van Corporatie Goedestede uit Almere is het wel gelukt. Hij bestrijdt de stelling dat �goedkope (starters)woningen minder kwaliteit hebben�. Met een speciaal in het leven geroepen taskforce heeft Goedestede in rap tempo 250 tijdelijke starterswoningen gerealiseerd in Almere-Buiten.

De gemeente Almere heeft echter wel tijdelijk wat obstakels weggehaald. Zo gaf Almere een korting op de grondprijs. De meesten zijn het erover eens dat die vaak de pan uitrijst en omlaag moet; een grondquote van 20 procent van de stichtingskosten is redelijk, geen 30 tot 40 procent, zoals vaak het geval is. Ook zou er volgens F. Pijnenburg, wethouder van de gemeente Bladel, veel meer moeten worden gebouwd in collectief opdrachtgeversschap. In zijn gemeente is het op die manier gelukt 40 procent onder de marktwaarde te bouwen.

Inderdaad een groot probleem, die marktwaarde, vindt een makelaar. “De marktprijs ligt veel hoger dan de werkelijke stichtingskosten”, zegt hij. “Een eerste koper die een starterswoning voor 128.000 euro koopt, verkoopt haar morgen zo voor 160.000 euro op de vrije markt.”

Prof. dr. P. Hooijmeijer van de universiteit Utrecht vindt dan ook dat de overheid de plicht heeft meer evenwicht te brengen in vraag en aanbod. Marktinterventie om het algemeen belang te dienen. Goedkopere startersleningen en creatiever omgaan met bouwlocaties zijn nog twee oplossingen. “Hoeveel platte daken zijn er wel niet”, zegt iemand uit het publiek om aan te geven dat er met flexibele innovatieve bouwmethoden veel meer mogelijk is dan men denkt.

N. Rietdijk, directeur Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB, vindt dat er veel wordt gepraat over starterswoningen, maar in werkelijkheid betreft het maar 5 procent van de totale woningbouwproductie. Toch waarschuwt hij voor een te strakke focus op het accute probleem van het tekort aan betaalbare woningen. Gedifferentieerd bouwen, luidt zijn credo. “Over twintig jaar liggen de zaken weer heel anders.”

Reageer op dit artikel