nieuws

Utrecht gaat water sproeien op wegen tegen fijn stof

bouwbreed Premium

utrecht – De gemeente Utrecht gaat drukke wegen met water besproeien om tijdens droge periodes de luchtkwaliteit te verbeteren. Het gaat om een proef die in 2007 wordt uitgevoerd, zo maakte de gemeente donderdag bekend. Het nathouden van drukbereden wegdelen moet vooral de hoge concentratie fijn stof doen afnemen.

Het sproeien van water is onderdeel van een groter pakket maatregelen tegen de luchtvervuiling. Andere onderdelen zijn het instellen van milieuzones voor het vrachtverkeer, het stimuleren van het gebruik van transferia, het verbeteren van de doorstroming van het verkeer en het stimuleren van fietsen in de stad. Utrecht wil verder het eigen wagenpark schoner laten rijden, nieuwe hoogwaardig openbaarvervoerslijnen aanleggen en een nieuw te bouwen tunnel bij het Centraal Station van een afzuiginstallatie voorzien.

De maatregel waarmee Utrecht denkt de grootste milieuwinst te boeken is bij de overkapping van het deel van de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn. Ook daar is het de bedoeling om de vervuilde lucht af te zuigen en te filteren. Samen met het Rijk en het Bestuur Regio Utrecht wil de Domstad een Randstadspoorstation op het industrieterrein Lage Weide realiseren. De aanleg daarvan zat al in de pen, maar was uitgesteld. Het nieuwe station moet voorzien worden van een transferium en moet ook gaan dienen als opstappunt voor touringcars. Die doen nu nog in groten getale het Jaarbeursplein aan en hoeven dus in de toekomst de stad niet meer in.

De maatregelen zijn onderdeel van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. Dat wordt op zijn beurt onderdeel van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, dat door het ministerie van VROM wordt voorbereid. In dit programma worden alle maatregelen, initiatieven en projecten in heel Nederland opgenomen die moeten bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit, zodat landelijk aan de wettelijke normen wordt voldaan.

Voor Utrecht en een aantal andere plaatsen speelt ook mee dat een aantal grote infrastructurele projecten niet door dreigt te gaan vanwege de eisen die aan de luchtkwaliteit worden gesteld. (anp)

Reageer op dit artikel