nieuws

Utrecht en Flevoland presteren het slechtst

bouwbreed

De drie grootste corporaties in Utrecht steken in vergelijking met andere randstedelijk provincies veel te weinig in de bouw van nieuwe woningen, blijkt uit het onderzoek van Cobouw . De sociale huisvesters in het gebied besteden in de periode 2006-2010 per bestaande woning een kleine 12.000 euro aan nieuwbouw.

De Utrechtse corporaties presteren op één na het slechtst. Alleen in het dun bevolkte Flevoland wordt er per bestaande woning minder uitgegeven aan nieuwbouw. Daar ligt het nieuwbouwbudget van de drie grootste corporaties voor de komende vier jaar op 11.000 euro per bestaande woning.
Noord-Holland presteert verreweg het best als het om het relatieve nieuwbouwbudget gaat. In de provincie hebben de sociale huisvesters per bestaande woning ruim 28.000 euro voor nieuwbouw op de begroting staan. Het in Amsterdam en Almere actieve Ymere trekt in Noord-Holland de kar. De corporatie noteert per woning in bezit een nieuwbouwbudget van zo’n 40.000 euro.
Met de opkomst van Noord-Holland, verschuiven de vorig jaar nog leidende oostelijke provincies Gelderland en Overijssel naar respectievelijk een tweede en derde plaats. Met een nieuwbouwbudget van 39.000 euro per bestaande woning tekent Volkshuisvesting Arnhem voor de grootste Gelderse bijdrage. Het Overijsselse De Woonplaats uit Enschede tekent met 38.000 euro per bestaande woning voor de hoogste bijdrage in de provincie. De drie grootste corporaties in Brabant verdubbelden in vergelijking met een jaar eerder weliswaar het nieuwbouwbudget voor de komende vijf jaar naar 1,5 miljard euro, met een relatieve investering van 21.500 euro zijn de sociale huisvesters goed voor een plaats in de achterhoede van de middenmoot.
De provincie Zuid-Holland presteert met de steden Rotterdam en Den Haag binnen de grenzen onder haar status. Met een relatief nieuwbouwbudget van bijna 23.000 euro per bestaande woning blijft de provincie op een zesde plaats hangen. De provincie moet Limburg en Groningen voorlaten waar de corporaties per bestaande woning 26.000 euro aan nieuwbouwplannen op de plank hebben liggen.

Limburg

In Limburg breidden de sociale huisvesters hun relatieve budget met eenvijfde uit. In 2005 rekenden de corporaties in de zuidelijke provincie voor de komende vijf jaar nog met een budget van 20.500 euro. Van de drie grootste Limburgse corporaties trekt Wonen Limburg de kar.
De sociale huisvester rekent met een nieuwbouwbudget per bestaande woning van bijna 50.000 euro. Wonen Limburg is daarmee de corporatie met de grootste relatieve nieuwbouwinvestering van de door Cobouw bevraagde woningbouwcorporaties.
Zie grafiek 4.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels