nieuws

Sterke toename aantal vacatures in bouw

bouwbreed Premium

amsterdam – Het aantal bij het Centrum voor Werk en Inkomen gemelde vacatures in de bouwnijverheid is in januari met bijna een kwart toegenomen. De werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking nam in de eerste maand van het jaar af tot 6,1 procent.

Bij het CWI werden in januari 23.311 vacatures ingediend. Het aantal betekent een stijging van 13 procent ten opzichte van de oogst in januari 2005. De vraag naar nieuwe medewerkers trekt vooral aan in de sectoren industrie, transport en communicatie. In de bedrijfstakken zijn bijna 50 procent meer banen te vergeven dan een jaar geleden. De vacatures in de bouwnijverheid namen met 23,2 procent toe tot 1242.

Bij het CWI nam in januari het aantal niet-werkende banenzoekers ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar met 2,7 procent af tot 682.855. De groep werkzoekenden mannen slonk met 6,4 procent tot 336.248. Bij de vrouwen valt een lichte stijging van 1 procent tot 346.607 te signaleren.

Het sterkst verbeterde de situatie zich voor de jongeren. In de categorie tot 23 jaar nam het aantal werkzoekenden met een kwart af tot 39.615. Ook de groep van 23 tot en met 39 kende een stevige daling van 9,4 procent tot 257.402.

Het aantal veertig- en vijftigplussen dat naar werk zoekt neemt nog steeds toe. De categorie van 40 tot en met 49 jaar nam 3,3 procent in omvang toe tot 180.819. De 204.691 ingeschreven vijftigplussers vormen een groep die 7,9 procent groter is dan een jaar geleden.

Provinciaal gezien steeg in januari het aantal werkzoekenden uitsluitend in Flevoland (4,9 procent) en Limburg (1 procent). De grootste verbeteringen deden zich voor in Noord-Holland (5,7 procent), Noord-Brabant (5,4 procent) en Friesland (4,1 procent). Van de grote steden is Amsterdam de uitblinker. Het aantal werkzoekenden in de hoofdstad nam met 9,2 procent af tot 47.340. Den Haag noteert een daling van 1,2 procent tot 28.947. In Utrecht en Rotterdam groeiden de legioenen werkzoekenden nog met respectievelijk 2,3 en 0,1 procent.

Uit de cijfers van het CWI blijkt dat een degelijke opleiding geen garantie is snel aan de bak komen. Weliswaar kromp op de golven van de herstellende economie het aantal werkzoekende wetenschappelijk opgeleiden met 6,7 procent tot 18.927. Opmerkelijk genoeg nam het aantal werkzoekenden met een hogere opleiding juist 4,2 procent toe tot 71.758.

De lager en middelbaar opgeleiden op zoek naar een baan namen in getal 2,5 procent af. De groep mensen met slechts een basisopleiding groeide met 3,5 procent tot 166.447 namen. Het CWI verleende in januari met een aantal van 3805 bijna een kwart minder ontslagvergunningen dan vorig jaar.

Reageer op dit artikel