nieuws

Stadsplanning in Amsterdam een rode aangelegenheid

bouwbreed Premium

amsterdam – Voor de tweede maal organiseerde het Amsterdamse architectuurcentrum Arcam een cursus voor toekomstige stadsbestuurders. Vier weken voor de gemeenteraadsverkiezingen kregen lokale politici onderricht in alle facetten van stadsplanning. Een leerzame dag, zo bleek.

De cursus was al weken volgeboekt. Vooral spijtig voor de rechterflank van het lokale politieke spectrum, zo liet een eenzame VVD-politica weten toen Arcam-directeur M. Kloos in zijn inleiding vertelde dat meer dan 50 procent van de aanwezigen op de kieslijst van de PvdA staat. Op de voet gevolgd door GroenLinks en D66. Stadsplanning en architectuur blijken in de hoofdstad een rode aangelegenheid.

Na een busreis door de stad in de ochtenduren kregen de lokale politici, die allemaal hopen op een plaatsje in de deelraden of de gemeenteraad, onderwijs van respectievelijk een ambtenaar van de Dienst Ruimtelijke Ordening en de directrice van Architectuur Lokaal. Later volgden korte inleidingen van een planoloog over welstandscommissies, van een MAB Bouwfonds-directeur over de relatie tussen gemeente en ontwikkelaar, van een makelaar over de vastgelopen kantorenmarkt en van een woningcorporatie over een nieuwe invulling van sociale verhuur.

S. Verschuren van Dro schetste de toekomstverwachtingen voor de Amsterdamse regio. Na een opsomming van de belemmeringen die de bouw in en rond Amsterdam in de weg staan (natuur en Schiphol) bleek zijn belangrijkste advies: de toekomst van Amsterdam ligt in Almere. Daar is ruimte. Dat datzelfde advies tevens zorgt voor meer verkeer van en naar de hoofdstad onderving Verschuren met de plannen voor een nieuwe spoorlijn en eventueel een weg door het IJmeer. Aan het lauwe applaus was merkbaar dat Amsterdam nog niet heel erg warm loopt voor die plannen.

C. Jansen van Architectuur Lokaal had vijf belangrijke lessen voor de bestuurders in spe. Opvallend was haar betoog voor een betere kennis van aanbestedingsvormen. Want daardoor is volgens haar veel kennis uit de professionele mark van ontwikkelaars en bouwers te halen.

J. van Rhijn van Amsterdams grootste makelaarskantoor Boer Hartog Hooft had weinig moeite de aandacht van de zaal vast te houden. De kantorenleegstand is iets dat links Amsterdam al jaren stoort en Van Rhijn had degelijke onderzoekscijfers. Hij voorspelde dat de leegstand niet meer op te lossen is. “De achterstand is te groot.”

De laatste spreker, R. Noyon van woningcorporatie Het Oosten, kreeg de handen op elkaar toen hij vertelde over het Solids-concept. Een nieuwe vorm van woningbouw waarbij Het Oosten alleen het casco laat bouwen en bewoners en ondernemers verantwoordelijk maakt voor de binnenkant van het gebouw.

Wat volgde was een discussie, waarbij de rode aanwezigheid wel een erg groot stempel drukte. Zelden een raadsvergadering meegemaakt waarbij zoveel raadsleden op een lijn zaten.

Reageer op dit artikel