nieuws

Spanning in Straatsburg rond Dienstenrichtlijn

bouwbreed

brussel – De stemming over de fel afgezwakte Dienstenrichtlijn, vandaag in het Europees Parlement in Straatsburg, belooft bijzonder spannend te worden. Vorige week bereikten de twee grootste fracties, de christen-democraten (EVP) en socialisten (PES), een compromis en leek de zaak beklonken.

De afgelopen twee dagen is daar – mede onder druk van de massale betoging van dinsdag in Straatsburg tegen het “Bolkestein-spook” – verandering in gekomen. De Franse en Belgische socialisten hebben het compromis verworpen omdat het “te liberaal” zou zijn. Ze worden – als de kwestie niet op het laatste moment wordt bijgelegd – mogelijk vandaag gesteund door meer politieke geestverwanten in het parlement.

Binnen de EVP blijkt evenmin alles koek en ei te zijn. Parlementsleden uit Oost-Europa, die een zo vrij mogelijk dienstenverkeer willen na jaren van communistische betutteling, willen niet dat de richtlijn al te zeer wordt uitgekleed. Ze eisen dat zo min mogelijk diensten worden uitgesloten. Met nieuwe amendementen willen ze dat bereiken.

De liberale parlementsfractie kwam gisteravond bijeen om haar definitieve standpunt te bepalen. Ze is weliswaar voorstander van vrij verkeer van diensten, maar wil niet dat dit gehinderd wordt door allerlei sociale voorwaarden en consumentenbelangen, voorwaarden waaraan de socialisten dan weer wel vasthouden. Maar ook binnen de christen-democratische en socialistische fractie ontstonden de afgelopen dagen weer wrijvingen over de consumentenbescherming en de sociale regels, die gegarandeerd zouden moeten worden, waar de diensten ook plaatsvinden, ook op dat terrein een nieuw amendement wordt ingdiend.

Wanneer het parlement het Dienstenrichtlijnvoorstel geheel naar de prullenmand zou verwijzen, zal de Commissie met een totaal andere aanpak moeten komen. Ondanks alle commotie, lijkt dit rampscenario zich vandaag in Straatsburg niet te voltrekken. Veeleer komt het tot een zeer sterk gewijzigd voorstel dat dan ter goedkeuring aan de 25 lidstaten van de EU moet worden voorgelegd. Commissievoorzitter Barroso heeft al laten doorschemeren dat hij – afhankelijk van de steun voor de belangrijkste amendementen in het parlement vandaag – een rapport zal opstellen voor de EU-regeringsleiders en staatshoofden, die dan op 23 en 24 maart tijdens hun topverleg in Brussel de knoop moeten doorhakken. Op basis van hun conclusies denkt Barroso tegen eind april met een aangepast Dienstenrichtlijnvoorstel te komen dat rekening houdt met zowel de wensen van het parlement als van de lidstaten. Daarna kan de beslissingsprocedure over dit herwerkte voorstel zowel in de EU-ministerraad als in het parlement opnieuw beginnen. Barroso: “Wij mikken op een akkoord tegen het einde van dit jaar.”

Reageer op dit artikel